Liturgia Wielkiego Czwartku przybliża nas do tajemnicy Eucharystii!

wieczerza_web

W całym Kościele powszechnym w Wielki Czwartek wieczorem sprawowana jest Eucharystia zwana “Ostatnią Wieczerzą”. To podczas tej Eucharystii umywa się nogi 12 mężczyznom na pamiątkę postawy Chrystusa względem apostołów. Na tej Eucharystii podczas śpiewu Chwała na wysokości Bogu wiernym towarzyszą organy, kołatki i dzwony, które milkną, aż do Mszy św. rezurekcyjnej.

Także w archidiecezji częstochowskiej wierni łączyli się we wspólnej modlitwie. Abp Wacław Depo – metropolita częstochowski sprawował najświętszą ofiarę w parafii św. Wojciecha w Częstochowie. W swoim słowie przypominał: Ponieważ liturgia nie jest tylko zwykłym wspominaniem przeszłości, ale jest niezwykła pamiątką uobecniającą pod osłoną znaków zbawcze wydarzenie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa dlatego możemy mieć w niej bardzo osobisty i wspólnotowy udział. Dzisiaj zasiadamy z Chrystusem w Wieczerniku. 

W Archikatedrze św. Rodziny Mszy św. przewodniczył bp Antoni Długosz. Sprawując dziś Eucharystię uczestniczymy w wielkim cudzie miłości Boga do człowieka, przemianie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Do końca ich umiłował. Do końca to znaczy, aż do oddania życia. Jak więc żyć Eucharystią i z Eucharystii, aby godnie odpowiedzieć na miłość  Chrystusa? – pytał poddając wiernych refleksji bp Długosz. 

Na zakończenie Mszy św. celebransi przenieśli Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie do ołtarza wystawienia zwanego w tradycji ciemnicą.