Liturgia Wigilii Paschalnej w Archikatedrze

Wigilia Paschalna sprawowana w Wielką Sobotę po zmroku, zalicza się już do obchodów Wielkanocy. O godz. 21 obok Bazyliki Archikatedralnej rozpoczęło się przeżywanie Liturgii Wigilii Paschalnej. Licznie zgromadzeni wierni i koncelebra zebrali się wraz z celebransem – Arcybiskupem Metropolitą częstochowskim Wacławem Depo. Obrzęd rozpoczął od poświęcenia ognia, czyli zapalenia wyciągniętą z ogniska żagwią paschału. Według tradycji noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Chrystusa.

Po wejściu do Bazyliki i słowach diakona „Światło Chrystusa”, wszyscy zapalili od Paschału swoje świece. Po dotarciu procesji ze światłem do ołtarza nastąpiła Liturgia Słowa. Podczas Wigilii Paschalnej jest ona najbogatsza w całym roku liturgicznym. Komentarze wprowadzające wiernych w poszczególne części Liturgii podejmował ks. Łukasz Połacik. Po czytaniach ze Starego Testamentu odśpiewano przy dźwięku dzwonków, organów i dzwonów hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Homilię w czasie Liturgii Wigilii Paschalnej wygłosił abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/Homilia_ABP_Depo_20_04_2019.mp3]

– Przyjście Chrystusa w ciele, jego ewangeliczne formy obcowania z ludźmi, krzyż, grób i zmartwychwstanie – wszystkie te wydarzenia miały miejsce, by człowiek, który dostępuje zbawienia przez naśladowanie Chrystusa, otrzymał z powrotem od Boga starożytny dar usynowienia – mówił abp Depo.

Po homilii rozpoczęła się liturgia chrzcielna. W tej części Arcybiskup pobłogosławił wodę chrzcielną, w której trzy razy został zanurzony Paschał, po czym wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne. Liturgia Wigilii Paschalnej zakończyła się uroczystą procesją rezurekcyjną. Na zakończenie procesji odśpiewano uroczyste Ciebie Boga wysławiamy.