Liturgia Wigilii Paschalnej w Archikatedrze

O godz. 21 przed Bazyliką Archikatedralną rozpoczęło się przeżywanie Liturgii Wigilii Paschalnej. Jest ona sprawowana po zmroku i zalicza się już do obchodów Świąt Wielkanocnych. Zgodnie z  tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Chrystusa.

Wierni i koncelebra zebrali się wraz z abp. Wacławem Depo na schodach przed Archikatedrą. Metropolita rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia, zapalając paschał wyjętą z ogniska żagwią. Następnie procesja z zapalonym Paschałem weszła do kościoła. Po uniesieniu Paschału i odśpiewanych przez diakona słowach „Światło Chrystusa” wszyscy zapalili od Paschału swoje świece, rozświetlono również świątynię.

Po dotarciu procesji ze światłem do ołtarza diakon zaśpiewał Orędzie Paschalne – Exultet. Po nim nastąpiła Liturgia Słowa. Podczas Wigilii Paschalnej jest ona najbogatsza w całym roku liturgicznym. Komentarze wprowadzające wiernych w poszczególne części Liturgii podejmował ks. prof. Kazimierz Szymonik. Po czytaniach ze Starego Testamentu odśpiewano przy dźwięku dzwonków, organów i dzwonów hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Homilię w czasie Liturgii Wigilii Paschalnej wygłosił abp Wacław Depo.

– Zmartwychwstanie Jezusa zaskoczyło wszystkich, zarówno uczniów, jego zwolenników jak i przeciwników. Zaskakuje również sam zmartwychwstały Chrystus, który jest zawsze pierwszy i szybszy. Ukrzyżowanie Jezusa jest trudnym przykładem wiary. Kim jest dla nas, kim dla ciebie? Trzeba uznać, że Pan jest synem Boga żywego, którego Bóg Ojciec wskrzesił trzeciego dnia. Musimy stanąć w prawdzie i prosić Ducha Świętego o podprowadzenie do Jezusa, do prawdy, prawdy o grzechu i prawdy o nas. Prośmy również o uczynienie nas świadkami Jezusa – mówił abp Depo.

Po homilii rozpoczęła się liturgia chrzcielna. Celebrans pobłogosławił wodę chrzcielną, w której trzy razy został zanurzony Paschał, po czym wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne. Zakończeniem uroczystej Liturgii Wigilii Paschalnej była procesja rezurekcyjna. Na zakończenie procesji odśpiewano uroczyste Ciebie Boga wysławiamy.