Majówka z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży

majowka z ksm

Wszyscy KSMowicze naszej archidiecezji zaproszeni są na majówkę z KSM. W tym roku taki wspólny czas przypada na 9 maja 2015 r. Miejscem majówki będzie Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie. Będzie to czas wspólnej modlitwy do naszej Matki- Maryi, a także czas integracji i miłego spędzenia majowego wieczoru.
PROGRAM:
16:00 Nabożeństwo majowe
16:30 Zawiązanie wspólnoty
17:00 Zabawy integracyjne
17:40 ognisko, śpiewy, tańce lednickie