Mały Feniks już w rękach Redakcji Radia Fiat! Duma i odpowiedzialność

MZI9221a

W sobotę 18 kwietnia podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagród w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie, Przemysław Januszko – wicedyrektor  naszej rozgłośni odebrał Małego Feniksa. – Radio Fiat zostało dostrzeżone w skali ogólnopolskiej jako rozgłośnia, która od samego początku swojego istnienia – a jest on związany z VI Światowym Dniem Młodzieży w Częstochowie, który miał miejsce w 1991 roku – szuka nowych sposobów dotarcia z nauczaniem Chrystusa do ludzi młodych i czynnych zawodowo oraz aktywizacji społeczności lokalnej na płaszczyźnie odpowiedzialności za to, co buduje „Małą Ojczyznę” i lokalną społeczność.

Radio od samego początku wsłuchuje się i realizuje nauczanie nt. mediów św. Jana Pawła II i następnych Papieży. Wicedyrektor przyjmując medal podkreślił, że jest to bodziec konsekwentnie mobilizujący dziennikarzy Radia Fiat do pokazania, że człowiek wierzący może żyć bez kompleksów i doskonale odnajdywać się poprzez swoją wiarę i profesjonalizm w każdej dziedzinie życia. Tuż po uroczystej gali v-ce szef rozgłośni zauważył, że:

– Kościół jest doskonałym miejscem dla  dziennikarzy zarówno na realizację odpowiedzialnej misji w mediach, zawodowe spełnienie i odnajdywanie satysfakcji z faktu,  że media katolickie nie są jakąś niszą, ale miejscem, które może spokojnie stawać w szranki z mediami laickimi bez żadnych kompleksów. Jak podkreślił wicedyrektor Przemysław Januszko nagroda Małego Feniksa to nie tylko zasługa zespołu redakcyjnego, ale także wielkie wsparcie ze strony metropolity częstochowskiego:

– stała obecność w Radiu arcybiskupa Wacława Depo, który jest  także Przewodniczącym Rady d/s. Środków Komunikacji Społecznej przy Konferencji Episkopatu Polski, Jego troska o funkcjonowanie rozgłośni, odważne podejmowanie trudnych tematów, etyczne podejście do dziennikarstwa daje poczucie wolności. Ksiądz Arcybiskup jest doskonałym nauczycielem dialogu i stawania po stronie Prawdy. To wszystko sprawia, że bez żadnych kompleksów a wręcz z satysfakcją okazujemy się w każdej sytuacji legitymacją rozgłośni katolickiej.

Zespół redakcyjny tworzą młodzi ludzie, zaangażowani religijnie,  profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodu dziennikarskiego zarówno na uczelniach krajowych jak i zagranicznych, posiadający doświadczenie pracy w innych mediach – nie tylko w rozgłośniach radiowych, ale i w prasie, i w telewizji.

– Wielu z naszych redaktorów, którzy warsztatu dziennikarskiego uczyli się u nas,  dziś pracuje w mediach ogólnopolskich. Fakt, że utrzymują ciągle kontakt ze swoją macierzystą redakcją może tylko potwierdzać, że nie zapominają o miejscu, które dało im dobry szlif dziennikarski i o wartościach, których nauczyli się w Radiu katolickim.

Radio Fiat rozpoczęło działalność tuż przed Dniami Młodzieży, które w 1991 roku odbyły się w Częstochowie. Rozgłośnia w przyszłym roku świętować będzie ćwierćwiecze istnienia i wtedy znowu odbędą się w Polsce kolejne, już 31-sze Dni Młodzieży, tym razem w Krakowie.

Idziemy z duchem nowej ewangelizacji, która m. in. zwraca uwagę na szukanie coraz to nowych form i sposobów dotarcia do ludzi – i to jest takie moje osobiste podejście i wybór zdania – z przesłaniem, że jak mówił św. Jan Paweł II „Uwierzcie, że Bóg jest i że jest Miłością” – zauważa dyrektor rozgłośni ks. Piotr Zaborski. – Tworząc Radio mocno regionalne, z różnorodną muzyką i informacją, udowadniamy, że chrześcijaństwo to nie jest sprawa jakiegoś zamykania się w, bo katolicki znaczy powszechny.  Nie ma takiego tematu, którego nie powinno podjąć Radio takie, jak nasze. Nie znaczy to, że wszystko popieramy, bo stajemy na TAK po stronie Ewangelii, a na NIE kiedy próbuje się głosić antyewangelię. Na antenie mają swoje programy ruchy i stowarzyszenia naszej archidiecezji, a to kolejny dowód, że dużo czasu w Radiu oddaliśmy w służbie archidiecezji, bo po to jesteśmy i na tym nam zależy. To jest Radio archidiecezjalne.  Istotną dla nas kwestią jest propagowanie i zachowanie narodowej tożsamości, stąd też często gościmy na antenie historyków, ekspertów z dziedziny literatury i filologii polskiej oraz pasjonatów tego, co polskie. Ponadto chcemy uprawiać publicystykę lokalną, zapraszając do programów dziennikarzy z innych redakcji.

Radio Fiat nadaje ponad 16 godzin programu na żywo – 7 dni w tygodniu. Nocna emisja to zwykle programy muzyczne. W rozgłośni pracuje 14 osób, natomiast wiele osób współpracuje z redakcją przy tworzeniu konkretnych audycji.

Od 10 lat w Radiu Fiat pracuje ks. Piotr Zaborski, który studiował dziennikarstwo i komunikację społeczną w Rzymie, ukończył także studia z zakresu public relations i zarządzania biurem pasowym oraz specjalizację w zakresie dziennikarstwa agencyjnego . Na początku był odpowiedzialny za program, a od 2012 roku jest dyrektorem rozgłośni. Wicedyrektorem od 2013 roku jest Przemysław Januszko, redaktorem programowym od ubiegłego roku jest Aleksandra Mieczyńska. Radio Fiat należy do Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, które swym zasięgiem obejmuje prawie 3/4 powierzchni Polski.

Podczas wydarzenia nie zabrakło także uroczystego koncertu Chóru Papieskiego Kaplicy Sykstyńskiej. Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznał w sumie pięć nagród.  Oprócz nagrody, która trafiła w ręce redakcji Radia Fiat decyzją zarządu SWK Małego Feniksa Specjalnego otrzymała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Drugi Mały Feniks Specjalny powędruje do Salezjańskiego Okręgu Europa Środkowo-Północna za promowanie wartości chrześcijańskich w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Łotwie i innych krajach dawnego Związku Radzieckiego, a także w szkolnictwie w Polsce i krajach okręgu wschodniego. Kapituła nagrodziła Małymi Feniksami dziennikarza Rafała Porzezińskiego oraz związanego od 25 lat z Redakcją Katolicką Polskiego Radia Jana Pniewskiego.

Równolegle podczas gali zostały wręczone także statuetki Feniksów 2015, do których zgłoszono ponad 200 książek z 70 wydawnictw.

Mały Feniks to nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Jest ona przyznawana osobom i instytucjom, które przyczyniły się do promowania w mediach wartości chrześcijańskich. Ogłoszenie tegorocznych zwycięzców odbyło się podczas otwarcia XXI Targów Wydawców Katolickich.

foto: Michał Ziółkowski / Tygodnik Idziemy

feniks2

feniks1a