Mamy w sobie radość! Korowód osób życia konsekrowanego przeszedł Alejami NMP

web4

W Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Na rozpoczęcie tego czasu osoby życia konsekrowanego archidiecezji częstochowskiej wspólnie zgromadziły się na Mszy św. w intencji powołań w archikatedrze pw. Św. Rodziny. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Antoni Długosz.

Biskup Antoni podkreślał rolę i znaczenie osób zakonnych w społeczeństwie. – Co by się działo, gdyby nie było zakonów? Życie byłoby niemożliwe. Jakiż przedziwny paradoks występuje w mentalności niektórych Polaków. Są tacy, którzy próbują bardzo krytycznie oceniać życie kapłanów i osób zakonnych, ale kiedy przyjdzie im posłać syna lub córkę do przedszkola lub szkoły – starają się użyć wszelkich możliwych furtek, by dziecko dostało się do placówki prowadzonej przez zgromadzenia zakonne. Jaki przeogromny skarb posiada Kościół! – mówił bp. Antoni. Zwracając się bezpośrednio do osób życia konsekrowanego zwrócił uwagę na rolę uobecniania Boga w duszach ludzkich. – Bądźmy znakiem obecności Boga w życiu drugiego człowieka, szczególnie tego, który poszukuje więzi z Bogiem. Bądźmy jako pasterze i pasterki na wzór Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza – kontynuował kaznodzieja.

Po Mszy św. siostry i bracia zakonni przeszli w radosnym korowodzie Alejami NMP na Jasną Górę. Wspólnemu przejściu towarzyszył śpiew, instrumenty muzyczne i tańce – wszystko, by zaświadczyć o tym, że życie konsekrowane jest przepełnione radością płynącą z miłości do Chrystusa i Kościoła

– Pomysł wyszedł od papieża Franciszka. Nasze powołanie jest jak kromka chleba – jak się podzielimy mamy jeszcze więcej. Chcemy się podzielić radością z tego, kim jesteśmy. Wielu osobom kojarzy się, że święci są smutni, zakonnicy są smutni – nic takiego. Mamy w sobie radość. Wychodzimy w dniu, kiedy modlimy się o powołania, bo chcemy pokazać, że mamy w sobie radość. Radość, która jest ontycznie, bytowo związana z Osobą Jezusa Chrystusa. My mamy Jezusa w sercu! Chcemy ludziom obok przechodzącym pokazać, że nasze życie, to co robimy jest jedną wielką radością Jezusa! To jest geneza naszego dzisiejszego korowodu – mówi o. Andrzej Konopka, dyrektor Referatu Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kurii Metropolitalnej Częstochowskiej

Wspólne spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim. Abp Wacław Depo w swoim rozważaniu dziękował za świadectwo życia osób zakonnych.

– W dniu jutrzejszym przypada radosna rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II, dlatego miejmy odwagę zapytać się jego słowami: Czy więcej w nas prawdy i miłości i czy więcej na naszych ulicach prawdy? Dlatego dziękujemy dzisiaj Bogu za świadectwo osób życia konsekrowanego na ulicach naszego miasta i naszej archidiecezji. To jest dowód tego, że uwierzyliśmy miłości. Wtedy będzie w nas więcej prawdy i pomiędzy nami. Każdy z nas jest kimś w obliczu Boga i wobec innych – mówił metropolita częstochowski.

Korowód był zorganizowany w ramach inicjatyw Roku Życia Konsekrowanego, który z woli papieża Franciszka trwa w Kościele od 30. 11. 2014 r. do 02. 02. 2016 r.