Maryja dająca nadzieję – List Pasterski abp. Wacława Depo

abp Waclaw Depo

Nadzieja pokładana w Bogu na wzór Maryi

List pasterski na XIX Niedzielę Zwykłą – 7 sierpnia 2016

 

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!

Czas sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę przypomina nam niezapomniane przeżycia związane ze Światowymi Dniami Młodzieży w naszej Archidiecezji i z dniem apostolskiej posługi wśród nas Ojca Świętego Franciszka w dniu 28 lipca 2016 roku. Pragnę podkreślić, że w te przygotowania i przeżycia, zarówno kapłani, osoby życia konsekrowanego, Komitet Organizacyjny, jak i wierni całej Archidiecezji włożyli ogromnie dużo serca, trudu i ofiar. Już na wstępie tego listu dziękuję Wam wszystkim za świadectwo wiary i przywiązania do Matki Bożej Częstochowskiej, która według słów Ojca Świętego Franciszka: „broni i błogosławi Polskę”.

U źródeł biblijnych

Radując się spotkaniem z Następcą św. Piotra wpisanym w rocznicę chrztu Polski, w świetle czytań mszalnych, rozważmy wskazania, które niesie nam przeżywany Rok Miłosierdzia. Autor Księgi Mądrości ukazuje nam obraz Ludu Bożego, który prowadzony przez Mojżesza kontynuuje drogę Abrahama. Wspominając wyzwolenie z niewoli egipskiej, wspólnota narodowa ma świadomość, że to sam Bóg przechodzi wraz ze swoim narodem do Ziemi Obiecanej. Bóg to sprawia, że ci, którzy wierzą w Jego Boską Wszechmoc, przechodzą z niewoli do nowego życia. W tym duchu odbieramy słowa papieża Franciszka wypowiedziane na Jasnej Górze: „Także wasza historia (…) była świadkiem pozytywnego wpływu autentycznej wiary, przekazywanej (…) z ojca na syna, a zwłaszcza przez matki i babcie, którym trzeba bardzo dziękować”.

Odczytując List do Hebrajczyków Kościół przypomina nam drogę wiary. Jest ona na wzór Maryi całkowitym zawierzeniem Bogu przez Chrystusa, który nam przewodzi. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy i dowodzi rzeczywistości, których nie można dostrzec oczami. Fragment dzisiejszej ewangelii według Św. Łukasza, mocno zaznacza, że kto wierzy w Boga i Jemu ufa, powinien być gotowym na przyjście Pana. Być chrześcijaninem to znaczy żyć w oczekiwaniu na Boga, który według słów papieża Franciszka „pragnie schodzić w nasze codzienne wydarzenia, aby iść z nami”.

Dobra pamięć

W tym miejscu pragnę skierować moją szczególną wdzięczność w stronę Komitetu Organizacyjnego złożonego z Braci Kapłanów Archidiecezji i Ojców i Braci Paulinów z Jasnej Góry. Bóg zapłać każdej wspólnocie rodzinnej   i parafialnej na czele z Kapłanami, Wspólnocie Wyższego Seminarium Duchownego oraz Wspólnotom Życia Konsekrowanego, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do przyjęcia młodych pielgrzymów świata. Bóg zapłać również za współuczestnictwo w papieskiej pielgrzymce. Dziękuję międzynarodowej Wspólnocie Emmanuel, która już tradycyjnie przeprowadza w Częstochowie „stacje papieskie”. Szczególne słowa podziękowania należą się kapłanom, którzy w regionach i dekanatach archidiecezji podejmowali wiele inicjatyw dla głębokich przeżyć pielgrzymów. Wdzięczną pamięcią ogarniam wszystkich woluntariuszy i dobroczyńców dzieła Światowych Dni Młodych. Z serca dziękuję zespołom muzycznym i śpiewaczym oraz chórom, które swoim talentem i pracą pogłębiały przeżycie tych dni.

Wśród tych podziękowań, jak nie wspomnieć o podstawowym darze Maryi jakim była pogoda towarzysząca nam podczas Eucharystii z Papieżem. Zwłaszcza, że poprzedni dzień przyniósł nam obfite opady deszczu, które mogły „wygaszać pragnienia” pielgrzymów, aby mogli stanąć przy papieżu: na Szczycie i Błoniach Jasnogórskich czy też daleko w Alei Najświętszej Maryi Panny. Tym bardziej trzeba zauważyć ogromny wysiłek Służb Państwowych, Wojewódzkich i Samorządów lokalnych różnych szczebli na czele z Urzędem Miasta Częstochowy. Ponadto dziękuję służbom: Biura Ochrony Rządu, Policji i Wojska, Służb Medycznych, Straży Pożarnej i Miejskiej oraz Polskiej Kolei Państwowej. Moją szczególną wdzięcznością ogarniam również ludzi Środków Społecznego Przekazu: Dziennikarzy a zwłaszcza Tygodnika Katolickiego Niedziela oraz TV Niedziela, Rozgłośni katolickich Radia Fiat i Jasna Góra, Radia Maryja, Telewizji Trwam, Telewizji Publicznej oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej. W tym dziele bardzo ważną rolę spełnili ludzie służb nagłośniających uroczystość i trudzący się przekazem przez telebimy.

Pragnę to dziękczynienie streścić słowami Ojca Św. Franciszka z Jasnej Góry: „Myśląc o darze Tysiąclecia obfitującego wiarą, wspaniale jest przede wszystkim podziękować Bogu, który podążał z waszym narodem, biorąc go za rękę (…) i towarzysząc mu w wielu sytuacjach (…). Niech Matka Najświętsza zaszczepi w was pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości, i stworzenia komunii ze wszystkimi”.

Wdzięczność czuwająca

Za św. Janem Pawłem II potwierdzamy, że Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, a tym samym zabrał z sobą w nasze dzieje macierzyńskie czuwanie Maryi. Dał temu wyraz w tylu sanktuariach w naszej Ojczyźnie, a zwłaszcza na Jasnej Górze Zwycięstwa. Dlatego zapraszam was wszystkich ze wspólnot parafialnych i apostolskich do uczestnictwa w Eucharystii na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00 jako dar wdzięczności za obecność papieża Franciszka, a także za VI Światowy Dzień Młodych w Częstochowie sprzed 25 laty.

Kolejną stacją naszego sierpniowego czuwania będzie procesja maryjna  z bazyliki archikatedralnej na Jasną Górę 25 sierpnia o godz. 17.00, którą zakończymy Eucharystią na Szczycie Jasnogórskim o godz. 19.00. Zapraszam bardzo gorąco na główną uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, w dniu następnym, 26 sierpnia na godz. 11.00, której będzie przewodniczył Arcybiskup Wojciech Polak Prymas Polski. Przyjmijcie jeszcze jedno zaproszenie do dziękczynienia za dar koronacji Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce przez śp. Abpa Zygmunta Zimowskiego. W dniu 11 września 2016 r. o godz. 11.00, w pierwszą rocznicę ukoronowania cudownego Obrazu zbierzmy się na Eucharystii, którą będę sprawował na Kalwaryjskim Wzgórzu w Praszce. Zauważmy przy tym, że Wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Kalwarii Zebrzydowskiej towarzyszył Ojcu Świętemu Franciszkowi przed odlotem do Rzymu, na podobieństwo ostatniej pielgrzymki św. Jana Pawła II w 2002 r.

Módlmy się, aby te wszystkie doświadczenia wiary na ziemi Polskiej na zawsze pozostały w naszych sercach.

Na wierność łasce chrztu i radość płynącą z wiary z serca błogosławię.

(-) + Wacław Depo

Arcybiskup Metropolita Częstochowski