Maryja z wizytą w parafii św. Wojciecha w Rudzie

We wtorek, 14 maja kopia Cudownego Obrazu przybyła do parafii św. Wojciecha w Rudzie. Przywitana została przez licznych wiernych, którzy oczekiwali Matki Bożej z otwartymi sercami.

Parafianka Zdzisława zauważyła, że pierwsza peregrynacja wzbudziła ogromne poruszenie wśród wiernych:

Parafianin Antoni zdradził, jakie intencje złożył na ręce Matki Bożej:

Parafianin Andrzej wyjaśnił, że nawiedzenie Matki Bożej poprzedzone zostało przygotowaniami. Szczególne znaczenie miały przygotowania od strony duchowej:

15 maja Matka Boża przybędzie do parafii św. Stanisława BM w Wieluniu.