Maryjo, powierzamy Ci wiarę młodych Polaków i spotkanie na Lednicy 4 czerwca.

Apel_Jasnogorski6

Miał tu dziś być i stanąć przed Twoim wizerunkiem o. Jan Góra – od tych słów rozpoczął się dzisiejszy Apel jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Bóg dopuścił, Boża Opatrzność zrządziła, że dokładnie miesiąc temu ojciec Jan Góra odszedł do Pana podczas sprawowania Eucharystii. Kiedy umarł bracia dominikanie zaśpiewali Salve Regina, a setki wychowanków odmawiało różaniec. Ojciec Jan stoi dziś przed obliczem Bożym, okryty Twoim o Matko płaszczem – wspominał o. Nikodem.

Następnie odczytano tekst rozważania apelowego, który przygotował ojciec Jan. Nie brakowało w tym rozważaniu podkreślenia tego czym żyje Kościół: rocznicy chrztu Polski, dziedzictwa spotkań na Lednicy czy Światowych Dni Młodzieży. Wierni usłyszeli słowa: Aktem wiary Mieszka żyjemy do dzisiaj. W 1997 roku na polach lednickich świadomość chrztu wybuchła z ogromną siłą. Młodzież z radością podąża za Chrystusem odnawiając swój chrzest. Maryjo, powierzamy Ci wiarę młodych Polaków i spotkanie na Lednicy 4 czerwca. 

Modlący się na Apelu mieli okazję również zawierzyć siebie Jezusowi Chrystusowi: Ty jesteś moją drogą, moim życiem i moją miłością. Teraz i na wieki. Amen. 

Na Apelu obecny był również Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski na czele z bp. Grzegorzem Rysiem. Rozważano w modlitwie różańcowej tajemnicę chrztu Jezusa w Jordanie.

PKr