„Maryjo! Prowadź nas w głąb tajemnic Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego” – abp Wacław Depo podczas Mszy św. rezurekcyjnej na Jasnej Górze

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 9 kwietnia abp Wacław Depo przewodniczył Mszy św. rezurekcyjnej oraz wygłosił homilię w bazylice jasnogórskiej. Eucharystię o godzinie 6:00 poprzedziła procesja na Wałach, szlakiem bohaterskiego obrońcy klasztoru, o. Kordeckiego.

Po zakończonej Eucharystii Metropolita Częstochowski złożył Wielkanocne życzenia, podkreślając przy tym, jak ważnymi elementami naszego życia są radość, nadzieja i jedność płynące ze Zmartwychwstania Pańskiego:

W wygłoszonej homilii kaznodzieja zwrócił uwagę na fakt, iż naszą wiarę powinniśmy nieustannie odnawiać i pogłębiać:

Posłuchaj homilii abp. Wacława Depo:

Zwyczajowo we Mszy św. rezurekcyjnej udział wzięła paulińska wspólnota z przełożonym generalnym Zakonu o. Arnoldem Chrapkowskim i przeorem klasztoru o. Samuelem Pacholskim, a także licznie zgromadzeni wierni z Częstochowy i pielgrzymi. Tradycyjnie jasnogórska Msza św. rezurekcyjna miała bogatą oprawę liturgiczną i muzyczną ze śpiewem Jasnogórskiego Chóru „Pueri Claromontani” i grą orkiestry dętej pod dyrekcją Marka Piątka.

Galeria: fot. Radio Fiat

Msza św. rezurekcyjna na Jasnej Górze

KPL/BPGJ