Matka Boska Kalwaryjska oczekuje nas!

DSC_9198

O godz. 10.45  z Kościoła w Praszce wyruszyła uroczysta procesja, która zmierzała do ołtarza koronacyjnego. Wizerunek Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia nieśli na swoich ramionach różnorakie wspólnoty, zarówno archidiecezjalne, jak i lokalne. Obraz nieśli Strażacy z dekanatu Praszkowskiego oraz kapłani archidiecezji. Eucharystii przewodniczy Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, wraz z nim konsekratorami obrazu jest m.in. abp Zygmunt Zimowski. Arcybiskup Metropolita Wacław Depo w słowie powitania podkreślał: Jesteśmy pielgrzymami, a zarazem adresatami Ewangelii według św. Łukasza. Błogosławione oczy Wasze, które widzą to co wy widzicie. Ten obraz pobłogosławiony ręką Jan Pawła II w sierpniu 2002 w Kalwarii Zebrzydowskie, a korony dla niego pobłogosławił 18 marca 2015 Ojciec św. Franciszek.

Wśród biskupów i kapłanów biorących udział w uroczystości są m.in.: ks. prałat Stanisław Gasiński – kustosz praszkowskiego sanktuarium,  ks. biskup Jan Wątroba – biskup rodak z Częstochowy, obecnie posługujący w Rzeszowie, Ks. Bp. Henryk Tomasik – biskup rzeszowski, ks. bp Jan Wieczorek – senior diecezji gliwickiej, ks. biskup Ireneusz Pękalski reprezentujący  Kościół łódzki, Ks. bp Antoni Długosz. Nie zabrakło reprezentacji Jasnej Góry: O. Mariana Waligóry – przeora. W uroczystościach licznie uczestniczą: siostry zakonne, kapłani w gremiach kapituł naszej archidiecezji, przewodniczący komitetu przygotowującego do koronacji ks. prof. Teofil Siudy.

W powitaniu wiernych Abp Wacław Depo podkreślał: Sanktuaria maryjne, zarówno te w przeszłości, jak również i teraz kształtują moralność narodu. Wśród obecny jest Sekretarz stanu, minister Adam Kwiatkowski, przewodniczący sejmiku opolskiego Norbert Krajcza, starosta powiatu oleskiego Stanisław Belka, są także parlamentarzyści i samorządowcy. O nagłośnienie wydarzenia dbają media: Niedziela, TV Trwam.

Arcybiskup Wacław Depo zwrócił uwagę na zorganizowane pielgrzymki parafialne:  Bracia kapłani, przewodnicy grup pielgrzymich, dziekuję za trud organizacji i dzisiejsze zawierzenie. Pozdrawiam osoby życia konsekrwonego, dziękuję za wasze codzienne świadectwo życia wiarą i miłością. Przywołał słowa kard. St. Wyszyńskiego z 16.08.1964: Jesteśmy szczęśliwi, błogosławieni, że właśnie Polska ma tyle ośrodków głębokiej i rzetelnej czci Maryi. […] Jeszcze Polska nie zginęła, bo jest w narodzie Bóg, bo jest Jego Matka.

W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy głos zabrał Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski: Wszystkim zebranym na dzisiejszej koronacji dziękuję za pielęgnowanie wiary i tradycji. Mam wielką nadzieję, że ta uroczystość będzie okazja do wsłuchania się w słowa modlitwy Jana Pawwla II. Oby dzisiejsza uroczystość służyła budowaniu wspólnoty w Praszce, w archidiecezji częstochowskiej i całej Polsce. Proszę o modlitwę w intencji RP.  Obecny jest także na uroczystościach kapelan prezydenta ks. Zbigniew Kras.

Głos na początku Eucharystii zabrał także biskup Zimowski: Uzdrawiaj nas wszystkich i pocieszaj. Dziękuje biskupie Waclawie, że tu jesteś. Zawsze w mojej rodzinie był wielki kult Matki Bożej Kalwaryjskiej. Mam powód, aby być dziś razem z  wami dziękując za cud uzdrowienia i za maryjny charakter mojej rodziny. Wpatrzmy sie w tą, która jest najjaśniejsza, jest uzdrowieniem i naszym rozgrzeszeniem.