Mikołaj Jastrzębski OSB – święcenia prezbiteratu

19 marca 2023 roku, W IV Niedzielę Wielkiego Postu, w opactwie tynieckim miały miejsce święcenia prezbiteratu br. Mikołaja Jastrzębskiego OSB. Ceremonia święceń odbyła się podczas uroczystej Eucharystii o godz. 10.30. Przewodniczył jej i święceń udzielił kard. Leonardo Sandri. Mikołaj Jastrzębski OSB jest mnichem benedyktyńskim z Tyńca.

W opactwie benedyktynów w Tyńcu jest od 2015 roku. 9 października 2020 roku złożył śluby wieczyste, a 28 czerwca 2022 roku przyjął święcenia diakonatu. Mikołaj Jastrzębski OSB Pochodzi z Siedlec, jest studentem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas święceń prtezbiteratu Mikołajowi Jastrzębskiemu OSB towarzyszyła rodzina, obecni byli przyjaciele, znajomi oraz oczywiście współbracia – mnisi benedyktyńscy z opatem Szymonem Hiżyckim.

 

Nagrania i zdjęcia: Aleksandra Mieczyńska
Montaż audio: Szymon Szczepaniak
Montaż wideo: Bartłomiej Nowak