Misja kobiet w Kościele pod płaszczem jasnogórskiej Matki

Na Jasnej Górze 21 października odbyła się pielgrzymka kobiet. Zorganizował ją Polski Związek Kobiet Katolickich z siedzibą w Warszawie. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczył bp dr Wiesław Szlachetka z diecezji gdańskiej pełniący funkcję ogólnopolskiego duszpasterza kobiet. Następnie bp Szlachetka wygłosił konferencję o Marii i Marcie jako uczniach Chrystusa. Prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich – Maria Jankowska widzi wartość w jego słowach:

Po konferencji kobiety przeszły przed obraz jasnogórskiej Matki, by się jej zawierzyć. Modlitwy oparte były na poezji, choć był też czas, by słowa wypływały prosto z serca. Prosiły również o pomoc w codzienności, bo kobiety  mają swoją ważną rolę w Kościele, którą chcą wraz z Królową wypełniać. O funkcji kobiet mówi prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich:

Pielgrzymka zakończyła się drogą krzyżową, po której kobiety spotkały się, by cieszyć się swoją obecnością.