„Młodzi trzeźwi i wolni”

– Już ponad milion dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, a dwa miliony osób doświadcza przemocy na tle alkoholowym. Trzeźwość narodu to jest nasz wielki obowiązek religijny i patriotyczny – alarmuje bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przed 52. Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu. Będziemy go obchodzić od 3 do 9 marca pod hasłem „Młodzi trzeźwi i wolni”.

Tegoroczne działania na rzecz trzeźwości będą koncentrowały się na ludziach młodych – mówili o tym uczestnicy spotkania zapowiadającego 52. Tydzień Modlitwy o Trzeźwość Narodu Polskiego.

– Polak spożywa średnio ponad 10 litrów czystego alkoholu, do tego trzeba doliczyć dwa do trzech litrów alkoholu nierejestrowanego – mówił bp Tadeusz Bronakowski. Zwrócił on uwagę na nadmierną akceptację alkoholu i proalkoholową mentalność Polaków. – To jedna z najpoważniejszych narodowych wad, z którymi musimy odważnie walczyć. Walczymy o człowieka wolnego i szczęśliwego w rodzinie i społeczeństwie. Trzeźwość jest tamą, która chroni przed problemami i dramatami wielu rodzin – podkreślił.

Bp Bronakowski mówił, że nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy Kościoła, ale także instytucji państwowych i samorządowych oraz „bez sprzeciwu wobec rozpijania Polaków, zwłaszcza tych najmłodszych”. Zwrócił też uwagę na ważne jubileusze związane z działalnością trzeźwościową, przypadające w 2019 roku: 25-lecie Wesela Wesel, 45-lecie AA w Polsce i 40-lecie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Ks. Marek Dziewiecki podkreślał, że dzieciństwo i młodość jest rozstrzygającym momentem dla każdego człowieka. – Jeśli jest przeżyte w wolności i odpowiedzialności, trudno to zepsuć – mówił. Jako podstawowe elementy troski o młodych, by byli trzeźwi i wolni wymieniał m.in. troskę o rodzinę. – Najbardziej zagrożone są młodzi żyjący w rodzinach z problemem alkoholowym – zwrócił uwagę. – Jeśli jestem kochany i kocham, to chce mi się żyć na trzeźwo – dodał. Podkreślił też, jak ważne jest kształtowanie postaw trzeźwościowych.

Dr Agnieszka Muzyk podczas spotkania zwracała uwagę na wszechobecną reklamę alkoholu, która kształtuje mentalność proalkoholową. Jak powiedziała, w Polsce powszechna stała się opinia, że alkohol jest nierozłączną częścią dobrej zabawy. Mówiła o potrzebie zmiany mentalności i budowania postaw trzeźwościowych.

Red. Rafał Porzeziński, autor programu „Ocaleni” w TVP i konsultor Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych apelował zaś do dziennikarzy o to, by nie żartowali z uzależnień. Podawał też przykład ks. Franciszka Blachnickiego jako tego, który promował życie w wolności i trzeźwości.

Zwrócił też uwagę, że coraz więcej osób jest zniewolonych przez smartfony i media społecznościowe. Wzywał każdego do odpowiedzi sobie na pytanie, ile czasu tego dnia poświęcił swoim najbliższym, a ile, patrząc w ekran swojego telefonu.

źródło: BP KEP