Modlitwa tańcem w DA

modlitwa tańcem„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego,
który w was jest, a którego macie od Boga,
i że już nie należycie do samych siebie?
Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci.
Chwalcie więc Boga w waszym ciele!”

Może jeszcze nigdy nie spotkałeś się z taką formą modlitwy,
może jest w twym sercu pragnienie tańczenia na chwałę Bożą,
może poznałeś już modlitwę przez taniec, ale pozostałeś sam z tym doświadczeniem.
Nie zastanawiaj się zbyt długo!
Przyjdź w najbliższy czwartek, 8 stycznia na godz. 20 na spotkanie w Duszpasterstwie Akademickim Emaus!