Abp Wacław Depo do dziennikarzy: „Bez prawdy nie ma jedności”

19 stycznia dziennikarze i pracownicy mediów zgromadzili się w Kaplicy Matki Bożej na wspólnej modlitwie i Mszy św. pod przewodnictwem  abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Wydarzenie to było przeżywane w duchu hasła: „Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4, 25). Od społeczności sieciowej do wspólnot ludzkich”. Są to słowa skierowane na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Nawiązywał do nich abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/1msza_sw_abp_waclaw_depo_19_01_19.mp3]

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka znajduje odzwierciedlenie w świecie dziennikarskim, o czym mówi ks. Mariusz Frukacz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/2msza_sw_ks_mariusz_frukacz_19_01_19.mp3]

Podczas homilii abp Wacław Depo przytoczył słowa św. Jana Pawła II:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/3msza_sw_homilia_fragment_abp_waclaw_depo_19_01_19.mp3]

Całość do wysłuchania poniżej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/msza_sw_homilia_cala_abp_waclaw_depo_19_01_19-1.mp3]

A co jest najistotniejsze w zawodzie dziennikarza dla samego dziennikarza? Zapytaliśmy o to dziennikarkę Aleksandrę Mieczyńską, która jest zastępcą Dyrektora Radia Fiat:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/4msza_sw_aleksandra_mieczynska_19_01_19.mp3]

Organizatorem spotkania modlitewnego był Referat Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Częstochowskiej.

KF