Msza św. za zmarłych biskupów

Wieczorem 12 lutego o godz. 18.00 w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie zostanie odprawiona Msza św. z okazji 34. rocznicy śmierci bp. Stefana Bareły, trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej w latach 1964-1984 i 67. rocznicy śmierci bp. Teodora Kubiny, pierwszego biskupa częstochowskiego w latach 1925-1951.
Bp. Stefan Bareła, trzeci ordynariusz diecezji częstochowskiej w latach 1964-84, uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II i przyczynił się do odnowienia „Niedzieli”. Bp Stefan Bareła urodził się 24 czerwca 1916 r. w miejscowości Zapolice, w parafii Kodrąb 1 września 1938 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium Częstochowskiego w Krakowie. Świecenia kapłańskie otrzymał 25 marca 1944 r. 9 grudnia 1960 r. został powołany przez papieża Jana XXIII na biskupa pomocniczego diecezji częstochowskiej, sakrę biskupia otrzymał 8 stycznia tego samego roku z rąk bp. Zdzisława Golińskiego. Został mianowany biskupem częstochowskim przez papieża Pawła VI 17 stycznia 1964 r., a przejął diecezję 5 lutego 1964 r. Biskup Bareła m.in.: powołał do istnienia Diecezjalne Studium Dokumentów Soborowych (dziś Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie). Zwołał również II Synod Diecezji Częstochowskiej pod hasłem „Chrystus Światłem – Maryja Wzorem”. Rozpoczął dzieło budowy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Utworzył kilkadziesiąt parafii, szczególnie w Zagłębiu i Częstochowie.
Bp Teodor Kubina został przez papieża Pius XI mianowany pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji częstochowskiej. Sakrę biskupią ks. Kubina otrzymał 2 lutego 1926 r. w bazylice jasnogórskiej. Konsekratorem był metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha. Biskup w swoim herbie umieścił w górnej części wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, a w dolnej części symbole pracy górniczej. Dewizą działalności nowego biskupa były słowa Chrystusa: „Misereor super turbam” (Żal mi ludu). W okresie swojej posługi biskupiej wiele miejsca poświęcił m.in. działalności Akcji Katolickiej. W swoich homiliach podejmował problematykę społeczną m.in. sprawy ludzi pracy. Obejmując szczególną troską robotników sezonowych na uchodźstwie z terenów diecezji częstochowskiej, upominał się dla nich o dostęp do świątyń i do prasy katolickiej. Dbał o to, by docierała do nich „Niedziela”, którą powołał do istnienia na Wielkanoc 1926 r. Tygodnik „Niedziela” stanowił dla bp. Kubiny ważne narzędzie ewangelizacji. „Niedzielę” uważał za pomocnika biskupa w diecezji i dodatkowego wikarego w parafii.

źródło: www.archiczest.pl, własne