Msze święte przy niezwykłym jasnogórskim krucyfiksie

Msze święte przy niezwykłym jasnogórskim krucyfiksie

Msza św. w pierwszy piątek Wielkiego Postu 2021 fot. BPJG

Tylko kilka razy w roku – w każdy piątek Wielkiego Postu oraz w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, sprawowana jest Msza św. przy bocznym ołtarzu w Kaplicy Matki Bożej, gdzie znajduje się słynący łaskami krzyż z figurą Chrystusa.

Eucharystii w pierwszy piątek Wielkiego Postu o godz. 9.00 przewodniczył o. Jan Poteralski. Krzyż w naszym życiu, krzyż w naszych domach, krzyż w miejscach publicznych, krzyż, który kiedyś postawią na naszej drodze. Krzyż, na którym dokonało się zbawienie. Właśnie przy tym ołtarzu, tym pięknym ołtarzu tu, w Kaplicy Matki Bożej chcemy celebrować tę Mszę świętą, a każda Msza święta to męka, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa – mówił paulin.

Jak przypomina o. Stanisław Rudziński, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze, w tym miejscu jasnogórscy paulini odprawiali Msze św. za królów polskich, fundatorów i dobrodziejów klasztoru.

Według zapisów historycznych Krucyfiks pochodzi z okresu średniowiecza i jest darem Elżbiety Rakuszanki, żony Kazimierza Jagiellończyka. Sama figura Chrystusa na krzyżu, w swym zamyśle artystycznym, stwarza wyjątkową atmosferę do kontemplacji tajemnicy zbawienia człowieka. „Pełna wyrazu jest twarz Jezusa, naznaczona oznakami męki i agonii – podkreśla o. Rudziński.

Gotycki krucyfiks to zabytek pochodzący z XV w. Umieszczona na nim rzeźba Jezusa ozdobiona jest pozłacaną koroną cierniową i przepaską lędźwiową zwaną z łac. perizonium. Krucyfiks mimo wojen i pożarów szczęśliwie dotrwał do naszych czasów. W czasie pożaru Jasnej Góry w 1690 został okopcony i poczerniały. Zapewne to wówczas został też przemalowany olejno. Warstwę tej farby zdjęto podczas restauracji pod koniec XX wieku. Krucyfiks jest uznawany za cudowny. Otoczony jest specjalnym kultem związanym z domem Jagiellonów.

Krzyż jest ujęty na krawędziach malowanymi, złoconymi listwami. Jego podstawa wspiera się na marmurowej skale. U szczytu została umieszczona tabliczka owalna z literami INRI z 1659, srebrna, złocona. W jego tle umocowano blachę wczesnobarokową z 1659 r. Jest to płaszczyzna srebrna, trybowana i grawerowana z architekturą Jerozolimy i symultanicznymi scenami Pasji na tle pejzażu, górą półkolista, nieco obcięta, ze złoconymi maskami Słońca i Księżyca po bokach krzyża.

Rzeźba jest zawieszona przy ołtarzu z połowy XVIII w.

JS/BPJG/RJG