Muzułmanin nawrócony na chrześcijaństwo? Temat dobry na film!

apostoł

Już w najbliższą sobotę, 28 listopada, o godz. 19 kolejne spotkanie z cyklu Ewangelizacyjnych Projekcji Filmowych. Tym razem zainteresowani takim sposobem spędzenia wolnego czasu obejrzą film pt.: “Apostoł”. Projekcja odbędzie się w Duszpasterstwie Akademickim Emaus ul. Kilińskiego 132. Wstęp na wydarzenie jest wolny. A o czym sam film, który tym razem proponują organizatorzy?

We Francji zakazano projekcji filmu. „Wywołałby zamieszki ze strony islamistów”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji wydało zakaz projekcji filmu „L’Apôtre” (Apostoł) opisujący historię muzułmanina, którzy przeszedł na katolicyzm. MSW uzasadnia swoją decyzję zagrożeniem wywołania zamieszek ze strony islamistów. Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Wewnętrznego nakazała również odwołać debatę wokół filmu „L’Apôtre”, zaplanowaną na 23 stycznia. Powód podobny: ryzyko ataków, gdyż ta projekcja mogłaby zostać uznana za prowokację wymierzoną w społeczność muzułmańską… Jakby tego było mało pod wyraźnym naciskiem DGSI (komórki MSW zajmującej się na kontrwywiadem oraz najpoważniejszymi przestępstwami) również policja w Neuilly wywarła presję na kino „Le Village”, które także odmówiło pokazania filmu. „Apostoł” jest to film fabularny, jego głównym bohaterem jest Akim, który jest dobrze zapowiadającym się imamem. Uczęszcza do szkoły koranicznej prowadzonej przez wuja. Pewnego dnia Akim dowiaduje się o zamordowaniu siostry księdza. Po morderstwie – katolicki duchowny postanawia zamieszkać w pobliżu domu rodziców zabójcy, by pomóc im przeżyć traumę po tym, co zrobił ich syn. Dla Akima jest to niepojęte, jak można nie dążyć do zemsty, tylko pomagać rodzinie zabójcy własnej siostry – wówczas główny bohater zaczyna dogłębnie poznawać chrześcijaństwo.