Na Jasną Górę dotarło Betlejemskie Światło Pokoju

Fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry

– Niech to, co w naszej Ojczyźnie słabe i ciemne się podniesie, niech to światło, które dzisiaj przynieśli harcerze, rozświetli wszystkie ciemne, smutne, szare miejsca naszej polskiej rzeczywistości – mówił bp Andrzej Przybylski na Jasnej Górze. Betlejemskie Światło Pokoju po raz 31. dotarło do częstochowskiego sanktuarium, które jest jednym z pierwszych miejsc w Polsce, do którego przybywa. Zgodnie z tradycją od ognia z groty narodzin Chrystusa zapalone zostały wieczne lampki w Kaplicy Matki Bożej. Tegoroczna harcerska akcja przebiega pod hasłem: „Światło nadziei”.

Mszy św. z przekazaniem światła odprawionej o godz. 18.30 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył bp Andrzej Przybylski. Biskup pomocniczy arch. częstochowskiej przypomniał, że chrześcijanie, to ci, którzy niosą światło, bo „Chrystus jest Światłem”, a oni Go przyniosą światu przez przekaz Dobrej Nowiny, swoją wiarę, świadectwo życia, kierowanie się Prawdą, przez niesienie miłości i przebaczenia.

Zachęcał harcerzy, by nie gubili silnego harcerskiego ducha – Światło jest dla was polskich harcerzy, żebyście wy nie stracili ducha, żebyście mieli żar. Bo jeżeli będziecie mieć ducha i żar, to będziecie rozpalać innych – mówił w przesłaniu do druhen i druhów bp Przybylski i przestrzegał, że jeżeli „świat zgubi to Światło, tego Bożego Ducha, to będzie popadał w ciemności, chociaż będzie mówił o prawdzie, tolerancji, sprawiedliwości, wydawał mnóstwo dekretów”.

– Niech to, co w naszej Ojczyźnie słabe i ciemne się podniesie, niech to światło, które dzisiaj przynieśli harcerze, rozświetli wszystkie ciemne, smutne, szare miejsca naszej polskiej rzeczywistości – mówił bp Przybylski.

Światło, zapalone w Grocie Narodzenia w Betlejem i roznoszone przez skautów i harcerzy do różnych instytucji; szpitali, sierocińców, domów pomocy społecznej, urzędów i prywatnych domów, ma być w czasie Bożego Narodzenia symbolem miłości, braterstwa i pomocy bliźnim.

Jak podkreślił, naczelny kapelan ZHP ks. Wojciech Jurkowski Betlejemskie Światło jest przede wszystkim znakiem nadziei na spotkanie z Chrystusem, który oświetla ludzie drogi i nasze ciemności. Jest także wyrazem nadziei pokładanej w harcerzach, w młodych ludziach. – Chcemy budzić wrażliwość młodych ludzi, czyli wychowywać ich także duchowo, budzić wrażliwość na drugiego człowieka, na jego potrzeby, budzić wrażliwość na piękno, na dobro – mówił naczelny kapelan ZHP.

Na stronie Światła powstaje wielka internetowa mapa światła, na której zobaczyć można, gdzie odbywa się przekazanie światła oraz gdzie można przyjść, aby zapalić swoją świecę.

Światło Pokoju z Betlejem jest dziś nieodłącznym zwyczajem bożonarodzeniowym w ponad 30 krajach. Zorganizowano je po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych.

Ks. hm. Jurkowski podkreślił, że „Betlejemskie Światło Pokoju nie jest gadżetem, a znakiem obecności Chrystusa pośród nas”.
Nawiązuje też do ognia, który towarzyszy harcerzom w ich obrzędowości harcerskiej, łączy więc połączenie tego symbolu chrześcijańskiego z symbolem harcerskim.

– To piękna tradycja, która od wielu lat gości w naszym kraju. Dla nas to bardzo pokrzepiające, że my możemy dać od siebie coś więcej mieszkańcom całego kraju. Jest bardzo dużo ludzi, którzy pytają, czy w tym roku będzie Betlejemskie Światełko Pokoju? Bo oni nie wyobrażają sobie świąt bez światełka – opowiadała phm. Karolina Woźniak z częstochowskiego Hufca ZHP.

W Polsce harcerstwo inspirowane było angielskim ruchem skautowym zainicjowanym przez Roberta Badena-Powella, który w 1908 wydał klasyczny podręcznik skautingu Scouting for Boys. Po raz pierwszy na terenie ziem polskich znajdujących się pod zaborami skauting promowało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w zaborze austriackim. Ruch skautowy zaczął się tam rozwijać już w 1910. Znaczący wpływ na powstanie ruchu skautowego mieli działacze Sokoła oraz Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”.

Związek Harcerstwa Polskiego powstał na początku 1918 roku z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych.

Dziś misją harcerską jest nadal wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.