Na Jasnej Górze trwa zjazd odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Fot. Radio Fiat

W dniach 25-28 lutego na Jasnej Górze odbywa się 47. Kongregacja odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. W programie zjazdu są m.in. konferencje, świadectwa i spotkania moderatorów. Uczestnicy kongregacji modlili się także o pokój na Ukrainie.

Bp Krzysztof Włodarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie wyjaśnił, że Kongregacja skupia się na przygotowaniu Ruchu do nowego roku duszpasterskiego. Podkreślił jednocześnie, że celem Ruchu Światło-Życie owszem, jest dawanie świadectwa, ale wspólnocie bardziej zależy na dawaniu tego świadectwa przede wszystkim poprzez przykład swego życia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/1_kongregacja_ruchu_wlodarczyk_26_0.mp3]

Ks. Jacek Makowski, duszpasterz Ruchu Światło-Życie z diecezji włocławskiej podkreślił, że kongregacja ma też służyć odnowieniu relacji z Bogiem w ciągle zmieniającym się świecie, poprzez odkrywanie na nowo charyzmatów Ruchu Światło-Życie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/2_kongregacja_ruchu_makowski_26_02.mp3]

Ruch Światło-Życie składa się z z grup dziecięcych i młodzieżowych (tzw. Oaz) oraz z bardzo dynamicznie rozwijającego się Domowego Kościoła. Istnienie Ruchu zapoczątkował ks Franciszek Blachnicki, który w 1954 roku zorganizował pierwszy wyjazd oazowy. Obecnie Ruch rozwija się w wielu państwach świata, w tym w Brazylii, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii i w krajach Europy Środkowej, w tym też na Białorusi i Ukrainie.