Nabożeństwo ekumeniczne w Światowy Dzień Modlitwy

 

ekumenizm

Dziś 6 marca o godz. 17.30 w kościele ewangelickim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie odbędzie się Nabożeństwo Ekumeniczne z okazji Światowego Dnia Modlitwy. „Czy wiecie co wam uczyniłem?” – to słowa towarzyszące tegorocznemu spotkaniu modlitewnemu. Od 1968 r. Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) obchodzony jest na całym świecie w ponad 170 krajach. Obchodzony on jest w pierwszy piątek marca, co również przypada przed 8 marca – Światowym Dniem Kobiet. Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy umacniają wiarę w Jedynego Pana i Zbawiciela, zbliżają ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur, przełamują poczucie izolacji i osamotnienia, pomagają zauważyć innych i nieść ich brzemiona, ułatwiają przeistaczanie wiary i modlitwy w czyn, poprzez wspólną intencję modlitwy tworzą z nas jedną rodzinę.

We wspólnej modlitwie wezmą odział ks. Adam Glajcar – proboszcz kościoła ewangelickiego pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie, ks. Szczepan Rycharski Kustosz Katedry p.w. Matki Bożej Królowej Apostołów Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej oraz całej parafii Polskokatolickiej w Częstochowie, ks. mitrat Mirosław Drabiuk proboszcz parafii prawosławnej w pw. Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie, ks. kan. dr Jarosław Grabowski dyrektor Referatu Dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego i z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej Częstochowskiej, ks. Piotr Zaborski dyrektor Radia Fiat, ks. Mariusz Frukacz dyrektor Referatu Środków Społecznego Przekazu Kurii Metropolitalnej Częstochowskiej.