Nauczyciel wiary i herold słowa – promocja listów pasterskich Abp Stanisława Nowaka

web

Dziś, 14 listopada o godz. 17 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej miała miejsce uroczysta promocja księgi Listów Pasterskich Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Dzieło to postało z racji 30 rocznicy święceń biskupich abp. seniora. Wszystkich przybyłych na to wydarzenie gości: księży, osoby życia konsekrowanego, przyjaciół Arcybiskupa oraz wiernych naszej archidiecezji, przywitał gospodarz miejsca rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks.  dr Andrzej Przybylski. W swoim powitaniu podkreślił: Tylko 4 lata byłem kapelanem księdza arcybiskupa Stanisława, ale mieszkałem bezpośrednio pod kaplicą domu biskupiego. Śledziłem każdy rytm codziennego dnia jego posługi biskupiej i po prostu widziałem codziennie człowieka zakochanego w Bogu, którego najautentyczniejszą radością była i jest modlitwa i obcowanie z Bogiem. 

Prezentacji publikacji dokonał dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, ks. dr hab. Marian Duda. Na początku prezentacji nie mogło zabraknąć przywołania hasła posługi biskupiej Arcybiskupa Stanisława: Chcę pod krzyżem stać przy Tobie. Ks. Marian Duda zaznaczył, że: Słowa Arcybiskupa Stanisława bez względu na to czy w orędziach czy w listach czy też w komunikatach były wypowiadane nie tak sobie, ale całym sobą.  Dokonując prezentacji książki wyakcentował główne wątki nauczania pasterskiego Arcybiskupa Seniora. Wskazał na wątek doktrynalny, duchowościowy, moralny oraz pastoralny. Nie zabrakło również zwrócenia uwagi na obecność w nauczaniu katechezy sakramentalnej oraz charyzmatu maryjnego. 

Po prezentacji publikacji głos zabrał ks. inf. Marian Mikołajczyk, który przez czas posługi Arcybiskupa Stanisława blisko z nim współpracował. Ks. inf. dał świadectwo jakim człowiekiem jest obchodzący jubileusz sakry biskupiej. Wskazał: [Arcybiskup Stanisław – red.] miał i ma co powiedzieć swoim czytelnikom i słuchaczom. To co przekazuje jest przez niego przemyślane, przeżyte i przemodlone. 

Następnie Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski wyraził swoją radość z tego spotkania i wydarzenia, jakim jest promocja Listów Pasterskich: Jesteśmy zobowiązani do dawania świadectwa Prawdzie, która wynika z naszej przynależności do Chrystusa. Dzisiejsze spotkanie, które rozpoczyna wdzięczność wobec Boga za osobę i posługę księdza Arcybiskupa, a będzie miało swój szczyt w Eucharystii, ma nam ukazać szerokość umysłu i serca i również odpowiedzialną troskę o wiarę i przyszłość Kościoła na naszej ziemi.

Na koniec części przebiegającej w auli przemówił sam Arcybiskup Senior. Nie krył wzruszenia i radości z tego czasu. W pokorze podkreślał: Wszystko jest dziełem łaski Bożej. Dziękuję za te dobre słowa. Dziękuję. Dobrze, że się mówi dobrze., ale i tak wszystko widzi, Ten, który widzi. 

Po zakończeniu prezentacji i przemówień w auli wszyscy zgromadzeni udali się na Mszę świętą do Kościoła seminaryjnego. Mszę świętą koncelebrowali wszyscy biskupi częstochowscy wraz z licznie zebranymi kapłanami naszej archidiecezji. Oprawą muzyczną podczas uroczystej promocji zajął się chór Basilica Cantans, zaś na Eucharystii o śpiew i służbę liturgiczną zatroszczyli się klerycy seminariów: częstochowskiego i sosnowieckiego.  Za posługę Arcybiskupa Stanisława i jego okazywane archidiecezji serce odśpiewano uroczyste Te Deum.

web 9

web 10

web 11

web 12

web 13

web2

web 1

web 3

web 4

web 5

web 6

web 7

web 8