„Nie wolno nam zapomnieć o miłości” – odpust w parafii św. Andrzeja Boboli w Częstochowie

W czwartek, 16 maja w parafii św. Andrzeja Boboli odbyła się uroczysta suma odpustowa. Eucharystii przewodniczył ks. dr prałat Stanisław Jasionek.

Proboszcz parafii ks. Adam Zyzik wyjaśnił, jak przebiegały przygotowania do odpustu w parafii:

Duchowny przybliżył także historię patrona parafii – św. Andrzeja Bobolę:

Proboszcz parafii Pierwszych Męczenników w Częstochowie – ks. dr. prałat Stanisław Jasionek zaznaczył, jak żywot patrona może być ważny dla wiernych:

Podczas wygłoszonej homilii kaznodzieja wspomniał o problemie podziału, jaki istnieje w Polsce:

Parafia św. Andrzeja Boboli została powołana 4 marca 1957 roku.

Homilii wygłoszonej przez ks. dr prałata Stanisława Jasionka możecie wysłuchać tutaj:

KS

Odpust parafialny w kościele św. Andrzeja Boboli w Częstochowie