Niech nikt nie ma wątpliwości od kogo pochodzą te święta!

pasterka_katedra

O północy na całym świecie odprawiono pasterki – uroczyste Bożonarodzeniowe Msze Święte. W Kościołach rozbrzmiał radosny śpiew Chwała na wysokości Bogu i kolęd: Wśród nocnej ciszy czy Bóg się rodzi. Ta wyjątkowa Eucharystia – Pasterka, ma na celu upamiętnienie modlitwy pasterzy z okolic Betlejem, którzy – na wezwanie aniołów jako pierwsi złożyli hołd Dzieciątku. W Archikatedrze pw. Świętej Rodziny w Częstochowie pasterce przewodniczył Arcybiskup Wacław Depo – Metropolita częstochowski. W słowach pozdrowienia przypominał wszystkim, którzy dotarli do świątyni, że przybyli na to miejsce przekraczając Bramę Miłosierdzia. Miłosierdzia i tej Miłości, która jest potężniejsza od wszelkiego grzechu, trudności i śmierci.

W homilii Arcybiskup podkreślał: Dzisiaj zabłysło nad nami światło, bo Chrystus się narodził. Przyszedł czas, spełniło się proroctwo Izajasza, że narodom kroczącym w ciemności ukazała się radość, bo Syn został nam dany. Emmanuel, Bóg z nami. To on jest źródłem nadziei dla podzielonej ludzkości. 

W swoim słowie Metropolita przywołał również prawdę, że świętując Boże Narodzenie ojcowie Kościoła każą nam patrzeć w perspektywę krzyża. Boże Narodzenie to bowiem tajemnica zejścia Boga w nędzę świata, to zaledwie początek tego co dopełni się w tajemnicy krzyża. Nawiązał również do tegorocznego wystroju świątyni archikatedralnej: Połączenie żłóbka przed ołtarzem z rzeźbą o krok dalej, Baranka Bożego w ołtarzu doskonale obrazuje to na co wskazują Ojcowie Kościoła. Zrozummy tę prawdę, Chrystus, On rodzi się dla nas, aby stać się Barankiem Bożym, aby zgładzić grzechy świata, abyśmy mogli żyć jako dzieci Boga, dzieci światłości. 

Arcybiskup Depo przywołał w tym kontekście postaci dwóch polskich męczenników, misjonarzy beatyfikowanych miesiąc temu – Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego: Zginęli rozstrzelali przez wojowników Świetlistego szlaku, komunistycznej organizacji. Nie chcieli podeptać krzyża, a mieli szansę tym ocalić życie. Zginęli za wiarę! Ale to Chrystus jest naszym życiem, światłością, która świeci w ciemności, zwycięża miłością przebaczającą z wysokości krzyża.

W homilii nie brakowało również odniesień do dzisiejszej sytuacji w jakiej stawiani są chrześcijanie: W okresie chrześcijańskich świąt katolickich coraz bardziej wystawia się nas i naszą wiarę na próby. Wszystko po to,  abyśmy przestali mówić publicznie, że jesteśmy wierzący, żebyśmy się przestali przyznawać do chrześcijańskiej tradycji, które trwają już od owych 1050 lat. 

Ostatnio głośno było o dyrektorze szkoły we Włoszech, który zabronił dzieciom śpiewania pieśni bożonarodzeniowych, bo one obrażają uczucia dzieci innych religii. Zaznaczył, że laickość szkoły jest jedyną drogą do integracji europejskiej i światowej. Dobrze odpowiedział na ten argument premier Włoch, mówiąc: Boże Narodzenie jest znacznie ważniejsze niż prowokacje dyrektora szkoły. – przypominał Arcybiskup Depo.

Mówimy dzisiaj o tych przykładach, aby nikt nie miał wątpliwości od kogo pochodzą te święta i byśmy nie chowali światła wiary w Chrystusa pod korcem, ale żeby świeciło wszystkim, którzy je przyjęli i tym, którzy tkwią w ciemnościach niewiary. Niech tajemnica tej nocy otworzy oczy naszego serca i sumienia na światło wiary zapalone w chrzcie świętym. Nie bójmy się ciemności tego świata, bo Chrystus jest nasza światłością, a my jesteśmy Chrystusowi. – życzył mieszkańcom archidiecezji Metropolita częstochowski.

Wraz z Arcybiskupem Depo przy eucharystycznym stole stanęli: ks. Włodzimierz Kowalik – wikariusz biskupi, ks. Mariusz Trojanowski – sekretarz Arcybiskupa i ks. Jan Niziołek – proboszcz parafii archikatedralnej.