Niedziela przebaczenia win w Kościele prawosławnym

źródło fot.: www.czestochowa.cerkiew.pl

Kościół katolicki rozpoczął Wielki Post 2 marca w Środę Popielcową. W Kościołach prawosławnych rozpoczyna się on nieco później, w poniedziałek 7 marca.
Ostatnia niedziela przed Wielkim Postem obchodzona jest bardzo uroczyście. Nosi ona nazwę Niedzieli przebaczenia win, co jest nawiązaniem do czytanej w tym dniu Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza, w której Jezus Chrystus wzywa wszystkich do przebaczenia przewinień. Wstępując w Wielki Post, wierni, według starej chrześcijańskiej tradycji, proszą siebie nawzajem o wybaczenie. Na koniec nabożeństwa, kapłan kłaniając się prosi wiernych o wybaczenie, a następnie wierni podchodzą do niego i kłaniając się, również proszą o wybaczenie. Całują ikony i krzyż, które trzyma duchowny po czym stają w rzędzie i proszą o wybaczenie siebie nawzajem. O Niedzieli przebaczenia win mówi proboszcz prawosławnej parafii pw. Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej ks. Marcin Bielawski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/1_niedziela_Bielawski_04_03_2022.mp3]

Jak wyjaśnia ks. Bielawski, Wielki Post w Kościele prawosławnym jest czasem wielu wyrzeczeń:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/2_niedziela_Bielawski_04_03_2022-1.mp3]

Ks. Bielawski podkreślił również, że w kontekście aktualnych wydarzeń w Ukrainie modlitwa w Niedzielę przebaczenia win, jak i w całym Wielkim Poście nabiera szczególnego znaczenia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/3_niedziela_Bielawski_04_03_2022.mp3]

Modlitwa o pokój w Ukrainie i na całym świecie będzie w Kościele prawosławnym w czasie Wielkiego Postu wielokrotnie podnoszona.

źródło fot.: www.czestochowa.cerkiew.pl