Niepokalane Poczęcie NMP

Matka Boża/fot. BP KEP

„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, (…) – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną (…)”. Takie słowa zapisane zostały w bulli „Ineffabilis Deus” papieża Piusa IX. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary, o którym Kościół przypomina szczególnie 8 grudnia.

O istocie Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/1_niepokalane_Depo_07_12_2021.mp3]

Kolejnym przywilejem Matki Bożej jest jej Wniebowzięcie wraz z duszą oraz ciałem. Chrystus zabiera Maryję do nieba, aby stała się współuczestnikiem życia na wieki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/2_niepokalane_Depo_07_12_2021.mp3]

Na wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi świata uwagę zwracali teologowie i pisarze już z pierwszych wieków chrześcijaństwa. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII wieku w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard oraz św. Tomasz z Akwinu, zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. Według nich przeczyłoby to dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi. Problem rozwiązał bł. Jan Duns Szkot wskazując, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V zaczęto obchodzić w całym Kościele. W czasie objawień w Lourdes w 1858 roku Maryja potwierdziła ogłoszony wcześniej dogmat, wypowiadając do Bernardety Soubirous słowa: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

ABK