Niższe Seminarium Duchowne obchodzi 70 lat

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie/fot. Radio Fiat

Jak rozeznać własne powołanie? Z czystym sercem podążać za Chrystusem. Wiara i etos religii katolickiej to podstawy nauczania w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej – szkole, która 1 maja świętować będzie 70 lat swojej działalności.

Misją placówki jest służba Kościołowi w Polsce, pielęgnacja zalążków powołania kapłańskiego oraz zakonnego. To Liceum Ogólnokształcące z internatem o rozszerzonym programie nauczania z zakresu języka polskiego, historii i filozofii. – To jedyna w Polsce tego typu męska szkoła, a Jubileusz 70-lecia jest wspaniałą okazją dziękczynienia za Bogu za dar jej istnienia – mówi rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie dr Jerzy Bielecki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_nizsze_Bielecki_29_04_2021.mp3]

Choć ograniczenia sanitarne nie pozwalają na organizację większych wydarzeń, Jubileusz 70-lecia odbędzie się – oczywiście z zachowaniem stosownego reżimu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_nizsze_Bielecki_29_04_2021.mp3]

W Uroczystości wezmą również udział obecni uczniowie szkoły. Według nich czas Jubileuszu jest dobrym momentem, aby przypomnieć też o wielu walorach placówki – zarówno tych duchowych, jak i edukacyjnych. Mówi Filip Sieradzki, maturzysta:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/3_nizsze_Sieradzki_29_04_2021.mp3]

Nauka w Niższym Seminarium Duchownym jest szansą odnalezienia własnego powołania w gronie wspaniałych przyjaciół – dodaje inny maturzysta Artur Łatka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/4_nizsze_Latka_29_04_2021.mp3]

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie rozpoczęło swoja działalność l września 1951 roku pod nazwą: Częstochowskie Seminarium Duchowne – Wydział Przygotowawczy. Założycielem szkoły był bp Zdzisław Goliński, a jej zorganizowaniem zajął się ks. dr Bronisław Panek, pierwszy rektor Niższego Seminarium Duchownego. Obecnie Seminarium to nowoczesna szkoła średnia z bogatym zapleczem dydaktycznym i socjalnym.

Jakie są warunki przyjęcia? Do 15 maja kandydaci powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: podanie, życiorys, 3 zdjęcia, świadectwo chrztu i bierzmowania, pisemną zgodę rodziców, odpis aktu urodzenia, opinię proboszcza, opinię katechety oraz kartę zdrowia.

ABK