Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie zaprasza

Fot. Radio Fiat

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2022/2023. Jest to ostatnie tego typu liceum ogólnokształcące w Polsce, dlatego szkoła otwarta jest na kandydatów z całego kraju.

Niższe Seminarium Duchowne oprócz realizowania programu edukacyjnego poświęca także sporo uwagi na formację duchową swoich uczniów. Jak podkreśla metropolita częstochowski abp Wacław Depo, częstochowskie NSD jest placówką, która stwarza dogodną atmosferę do wzrastania:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/1_rekrutacja_nsd_abp_27_04.mp3]

Nauka w Niższym Seminarium nie zobowiązuje do wstąpienia na drogę kapłańską. Wielu absolwentów NSD zdecydowało się na karierę prawniczą, lekarską czy inżynieryjną. Jak podkreśla rektor szkoły ks. dr Jerzy Bielecki, placówka pomaga w rozeznaniu życiowej drogi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/2_rekrutacja_nsd_bielecki_27_04.mp3]

Dyrekcja szkoły zaprasza do nauki kandydatów z całej Polski. Ksiądz Rektor wyjaśnia, jaką formę prawną ma Niższe Seminarium oraz jak przebiega kształcenie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/3_rekrutacja_nsd_bielecki_27_04.mp3]

Bliskość Jasnej Góry oraz poziom rozbudowania częstochowskiej Metropolii, w tym bibliotek i infrastruktury naukowej z pewnością stwarza duże możliwości rozwoju. Więcej szczegółów na temat warunków rekrutacji oraz oferty edukacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.