Nowa Jakość Życia

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie wraz ze Studiem Katolik przygotowało serię filmów pod wspólnym tytułem Nowa Jakość Życia, które pomagają przeżyć niedziele i święta roku liturgicznego.

Ewangelia na XXVI Niedzielę zwykła, Rok A: obojętność – niepozorna droga do wielkiego upadku.

Jezus opowiedział przypowieść o człowieku, który jako właściciel troszczy się o winnicę, a jako ojciec troszczy się o synów, ucząc ich odpowiedzialności. Na początku pyta: „Co myślicie?”. Prosi, by zajęli stanowisko i nie byli obojętni. Taką refleksję w komentarzu
do Ewangelii na niedzielę 1 października proponuje ks. Piotr Szerszeń, wieloletni duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Ewangelia na XXIV Niedzielę zwykła, Rok A: Ile razy już wybaczyłeś i ile Ci jeszcze zostało?

Pytanie Piotra „Ile razy mam przebaczać?” zdaje się sugerować, że jest w jego życiu ktoś, kto często go rani. Chce wiedzieć, ile razy ma jeszcze wybaczać. Przebaczenie bratu bywa trudne. Jednak symboliczne 77 razy znaczy zawsze. Taka jest odpowiedź Jezusa. Jednoznaczność tej odpowiedzi podkreślają duszpasterze Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 17 września.

Ewangelia na XXIII Niedzielę zwykłą, Rok A: Zwracam Ci uwagę, bo mi na Tobie zależy

W upominaniu innych chodzi przede wszystkim o dobro konkretnego człowieka, który się zagubił. Jezus daje stanowcze wskazanie: „Idź i upomnij go”. To „idź”, czasem wywołuje opór z powodu trudnej misji, jaka czeka. Inicjatywa ma należeć do mnie, ze względu na dobro drugiego człowieka mam „go upomnieć”. Ale jak? Ewangeliczną odpowiedź na to pytanie daje dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie ks. Krzysztof Wons w komentarzu na niedzielę 10 września.

Ewangelia na XXII Niedzielę zwykłą, Rok A: Dlaczego Jezus nazwał Piotra szatanem?

Jezus trzykrotnie zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie. Uczniowie słyszą tylko to, co trudne, a nie słyszą słów o zmartwychwstaniu. Ostatecznie jednak nie tylko zrozumieli, ale doświadczyli, co znaczy stracić życie z powodu Jezusa i odnaleźć je w wieczności. Uwierzyli, że cierpienie, choć trudne, u Boga ma głęboki sens. Na ten aspekt zwraca uwagę dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie ks. Krzysztof Wons, który w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 3 września tłumaczy również, dlaczego Jezus nazwał św. Piotra szatanem.

Ewangelia na XXI Niedzielę zwykłą, Rok A: Bóg – kim tak naprawdę jest dla mnie?

Ludzie mówili o Jezusie to, co myśleli, życzliwie i szczerze. Szczerze nie oznacza prawdziwie. Potrafili zobaczyć w Nim co najwyżej jednego z wielkich proroków. Mówili to, co podpowiadał im własny rozum albo powtarzali to, co usłyszeli od innych. A co moje serce mówi o Jezusie? To pytanie stawia ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na niedzielę 27 sierpnia.

Ewangelia na XX Niedzielę zwykłą, Rok A: Jak rozumieć pozorną obojętność Jezusa na prośbę Kananejki?

Wśród Izraelitów panowało przekonanie, że Bóg może działać tylko w narodzie żydowskim. Jezus w scenie spotkania z Kananejką pokazał jej i swoim uczniom, jak nieprawdziwe było to założenie. Dla Boga wszyscy jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Tę prawdę akcentuje w komentarzu na niedzielę 20 sierpnia ks. Piotr Szyrszeń z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Ewangelia na XIX Niedzielę zwykłą, Rok A: Życiowe burze – jak pokonać strach i chodzić po wodzie

Jezus nakazuje uczniom, aby oddalili się od tłumów zachwyconych cudem rozmnożenia chleba. Zaraz potem uderza kontrast kolejnej sytuacji – oni trudzą się podczas gwałtownej burzy, Jezus jest gdzieś daleko, w samotności, cały oddany modlitwie… Wydaje się, że ich los jest Mu obojętny. Propozycję, aby w świetle Słowa Bożego spojrzeć głębiej na własne lęki i momenty kryzysu, odnajdziemy w komentarzu ks. Krzysztofa Wonsa, dyrektora Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, do Ewangelii na niedzielę 13 sierpnia.

Ewangelia na Święto Przemienienia Pańskiego, Rok A: To nie my poznajemy Boga, to On daje się nam poznać

Apostołowie widzą, jak obłok okrywa Jezusa, Mojżesza i Eliasza. To zjawisko podobne do tego na Synaju. Kiedy obłok osłaniał świętą górę Synaj, zstępował Bóg Jahwe. Bóg pozostaje tajemnicą, której nie można zrozumieć jedynie po ludzku. O tej prawdzie przypomina ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu do Ewangelii na Święto Przemieniania Pańskiego, w niedzielę 6 sierpnia.

Ewangelia na XVII Niedzielę zwykłą, Rok A: Co tak naprawdę jest dla mnie najcenniejsze?

Zadaniem ojca rodziny jest przekazywać dzieciom zarówno rodzinne tradycje, jak i wskazywać nowe możliwości w życiu. Z jednej strony mamy czerpać ze skarbca tradycji, z drugiej szukać nowych skarbów. Zachęta do poszukiwania tego, co w życiu najważniejsze została podkreślona w komentarzu do Ewangelii opracowanym przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na niedzielę 30 lipca.

Ewangelia na XVI Niedzielę zwykłą, Rok A: Dwa rodzaje ziarna, dwóch siewców, dwa rozwiązania.

Pan w przypowieści Jezusa decyduje, aby dobre ziarno i chwast rosły razem aż do żniw. Przypowieść ukazuje pewne „podwójności” w naszym życiu: są dwa rodzaje ziarna – dobre i złe, dwóch siewców – Pan i nieprzyjaciel oraz dwa możliwe rozwiązania – pozostawić lub wyrwać chwast. Zawsze musimy dokonywać przemyślanego wyboru. Tajemnicę istnienia zła zgłębia opracowany przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie komentarz Silvano Faustiego SJ na niedzielę 23 lipca.

Ewangelia na XV Niedzielę zwykłą, Rok A: Gdzie we mnie jest ziemia żyzna, a gdzie nieurodzajna?

Dlaczego Jezus mówił w przypowieściach? Odwoływał się do czegoś dobrze znanego, aby rzucić światło na inną rzeczywistość – duchową, trudniejszą do zrozumienia. Podobnie jak bezpośredni słuchacze Jezusa my też musimy się wysilić, by wyjść z rutynowego sposobu myślenia: „Ja to wszystko wiem”. Wejście w głąb metafory ziemi proponuje ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w komentarzu na niedzielę 16 lipca.

Ewangelia na XIV Niedzielę zwykłą, Rok A: Jezusowe jarzmo – ciężar, który czyni życie lżejszym

Dlaczego Jezus mówi o tym, żeby wziąć na siebie jarzmo? Nawet jeśli zapewnia, że jest ono słodkie i lekkie, taka zachęta nie brzmi dobrze w naszych uszach. Pamiętajmy jednak, że jarzmo pozwala zwierzęciu użyć swej siły z pożytkiem. Jest jak przykazania dla człowieka: to twarda, ale konieczna dyscyplina koncentrująca jego energię na sprawach najważniejszych. Ten aspekt zgłębia komentarz Silvano Faustiego SJ, opracowany przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na niedzielę 9 lipca.

Ewangelia na XIII Niedzielę zwykłą, Rok A: Jak tracić, aby zyskiwać?

Jezus każe nam zweryfikować nasz wybór i zbadać, na ile pozostajemy Mu wierni w sytuacjach, gdy pojawiają się przeciwności. Przestrzega przed pozorami i wzywa do ufności totalnej. O tym, dlaczego każda chwila życia „stracona” dla Boga jest rzeczywistym zyskiem pisze w komentarzu ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na niedzielę 2 lipca.

Ewangelia na XII Niedzielę zwykłą, Rok A: Chrześcijanin – wojownik z pierwszej linii frontu.

We wspólnocie Mateusza Ewangelisty, szykanowanej z powodu przynależności do Jezusa, pojawiały się tendencje, jakie i dziś często obserwujemy – aby nie narażać zbytnio swojej opinii i zachowywać własną wiarę w „sferze prywatności”. Dlatego tak bardzo Ewangelista uwypukla słowa: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem”. Te słowa rozwija ks. Krzysztof Wons dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w komentarzu na niedzielę 25 czerwca.

Ewangelia na XI Niedzielę zwykłą, Rok A: Boża Drużyna – nie jesteś w niej przez przypadek.

Listę dwunastu apostołów tworzy sześć par imion. To typowo Boża Drużyna, ale żaden selekcjoner nawet by nie pomyślał, żeby zgrupować ich razem – tak się różnią. Choć wydaje się, że nie pasują do siebie, to jednak zostali wezwani do braterstwa w Jezusie, podobnie jak my. Ten aspekt podkreśla ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w komentarzu do
Ewangelii na niedzielę 18 czerwca.

Ewangelia na X Niedzielę zwykłą, Rok A: Czy chcę zauważyć przechodzącego Boga?

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary to kluczowe zdanie do odczytania historii św. Mateusza – najpierw pogardzanego przez innych celnika z Kafarnaum, a następnie jednego z dwunastu apostołów. Ten, który na pewno nie wydawał się „materiałem na
świętego” – został nim! O. Innocenzo Gargano OSB Cam, wybitny promotor lectio divina współpracujący z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, akcentuje aspekt przemiany życia w komentarzu na niedzielę 11 czerwca.

Ewangelia na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Rok A: Relacja z Trójcą Świętą ważniejsza od Jej zrozumienia.

Uroczystość Najświętszej Trójcy przypomina, że ważniejsze od wiedzy teologicznej są nasze relacje z Bogiem. Dzięki nim możemy narodzić się na nowo, choć tajemnica trójjedynego Boga przewyższa zdolności pojmowania ludzkiego intelektu. Na te aspekty zwraca uwagę Danuta Piekarz, od wielu lat współpracująca z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na Uroczystość Trójcy Świętej, 4 czerwca.

Ewangelia na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Rok A: Dlaczego zesłaniu Ducha Świętego towarzyszyły wiatr i ogień?

Nazwa „pięćdziesiątnica” pochodzi od pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu Chrystusa. Dla Żydów był to pięćdziesiąty dzień po świętach Paschy – pamiątka przekazania Mojżeszowi dziesięciu przykazań. Bóg przed ważnymi wydarzeniami wysyła na ziemię znaki przygotowawcze. Na górze Synaj były grzmoty, błyskawice. W dniu Pięćdziesiątnicy pojawiły się wiatr i ogień. Na te znaki zwraca uwagę kard. Raniero Cantalamessa w komentarzu do Ewangelii na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 28 maja.

Ewangelia na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Rok A: Bóg ZAWSZE jest z Tobą, wierzysz w to?

Tuż przed swoim wniebowstąpieniem, Jezus zostawił uczniom obietnice i polecenia. Obiecał, że będzie z nimi „przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. Jednocześnie apostołowie mogli poczuć się zobowiązani, słysząc polecenie: „idźcie i nauczajcie”. Jezusowi zależało na tym, by uczyli innych zachować wszystko, co On przekazał. Na ten aspekt zwraca uwagę ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oraz inni przewodnicy życia duchowego w komentarzu do Ewangelii na Uroczystość Wniebowstąpienia, 21 maja.

Ewangelia na VI Niedzielę Wielkanocną, Rok A: On jest i będzie z nami zawsze.

Św. Jan pisał Ewangelię, gdy pierwotny Kościół przeżywał bardzo trudne chwile – był prześladowany i wydawał się przegrany. Świat, w którym żyli apostołowie, dążył do zupełnie innych ideałów. Wydaje się, że podobnie jest i teraz. Na ten aspekt zwraca uwagę ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 14 maja.

Ewangelia na V Niedzielę Wielkanocną, Rok A: Jak poznać Boga? Czy to jest możliwe?

Jezus pokazuje uczniom zupełnie inny obraz Boga niż ten, o którym słyszeli od uczonych w Piśmie. Nie mówi o lęku wobec tajemnicy sacrum, ale o bliskości i ufności. Jego słowa są dla uczniów tak nowe i tak niewiarygodne, że musi ich zapewniać o swojej prawdomówności. Celem Jego drogi jest Dom Ojca, tam chce zaprowadzić również nas. Tę myśl pogłębia ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na niedzielę 7 maja.

Ewangelia na IV Niedzielę Wielkanocną, Rok A: Bądź wolny i żyj pełnią życia, to jest możliwe już dziś!

Czwarta niedziela wielkanocna jest w Kościele Niedzielą Dobrego Pasterza i Światowym Dniem Modlitw o Powołania. We fragmencie Ewangelii wybranej na ten dzień Jezus jeszcze nie określa siebie mianem Dobrego Pasterza, lecz mówi o sobie, że jest bramą. Chce być jedyną „bramą” naszego życia, aby codziennie otwierać nam drogę do lepszego świata, do zbawienia. Na ten aspekt zwraca uwagę ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na niedzielę 30 kwietnia.

Ewangelia na III Niedzielę Wielkanocną, Rok A: Chrystus żyje i również dziś jest z nami.

W relacji o uczniach idących do Emaus, dominuje obraz drogi, na której nie brakuje momentów bólu i trudnych pytań. To taka droga, gdzie każdy z nas może odnaleźć siebie we własnym momencie historii, ze wszystkimi wątpliwościami, smutkami i radościami. Na drodze naszego życia Chrystus jest stale obecny – to podkreśla ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w komentarzu na III Niedzielę Wielkanocną, 23 kwietnia.

Ewangelia na II Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego, Rok A: Jesteś niedowiarkiem czy wierzącym?

Żyjemy w świecie, który ignoruje powagę grzechu. Mówienie o grzechu uważa się za „niezdrowe”. Tymczasem im bardziej próbuje się ignorować ten temat, tym bardziej nasilają się depresje i lęki. Jezus objawia, że nawet największe grzechy nie przekreślają przyszłości człowieka, jeśli z ufnością zwróci się do Bożego Miłosierdzia. W takim duchu przedstawia historię Tomasza apostoła ks. Krzysztof Wons dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w komentarzu na Niedzielę Miłosierdzia, 16 kwietnia.

Ewangelia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Rok A: Zmartwychwstanie Jezusa – fakt czy zmyślona przez uczniów historia?

Co się stało na trzeci dzień po ukrzyżowaniu Jezusa z Nazaretu? Czy twierdzenie, że zmartwychwstał, jest mitem, teologiczną interpretacją sensu krzyża czy historycznym faktem? Ks. Tomasz Jaklewicz zebrał pokrótce dowody na historyczność tego wydarzenia, które posłużyły za komentarz do Ewangelii na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 9 kwietnia.

Ewangelia na Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, Rok A: Wielki Tydzień – siedem szczególnych dni mojego życia.

Oto kalendarium Wielkiego Tygodnia. Niech to będzie siedem dni szczególnego dziękczynienia za Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Śmierć nie kończy Ewangelii – to dopiero początek i otwarcie bram do nowego życia. W taki sposób proponuje spojrzeć na ten czas ks. Piotr Szyrszeń, duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na Niedzielę Palmową, 2 kwietnia.

Ewangelia na V Niedzielę Wielkiego Postu, Rok A: Chrystus jak Łazarza wskrzesza nas do życia.

Zwróćmy uwagę na przyjacielską relację Jezusa z Marią, Martą i Łazarzem. Szczególnie w tej ostatniej relacji chciejmy zobaczyć siebie – nasze wskrzeszenia po różnych trudnych doświadczeniach, powroty do życia dzięki łasce, ufności i przyjaźni z Jezusem. Do takiej, pełnej ufności i życia relacji z Bogiem zaprasza nas Ewangeliia, o czym pisze ks. Krzysztof Wons w komentarzu do Ewangelii na V niedzielę Wielkiego Postu, 26 marca.

Ewangelia na IV Niedzielę Wielkiego Postu, Rok A: Ślepi faryzeusze i widzący niewidomy.

Gesty Jezusa wobec niewidomego są gestami Stwórcy, który ulepił z gliny pierwszego człowieka. Następnie niewidomy miał obmyć się w sadzawce Siloe, co z greckiego znaczy „posłany”. W Ewangelii Jana „Posłany” to jakby drugie imię Jezusa. Tak więc niewidomy odzyskał wzrok, bo zanurzył się w samym Jezusie. To także oczywiste przywołanie sakramentu chrztu. Na te aspekty zwraca uwagę ks. Krzysztof Wons dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na IV niedzielę Wielkiego Postu, 19 marca.

Ewangelia na III Niedzielę Wielkiego Postu, Rok A: Spotkaj się z Jezusem, to naprawdę jest możliwe.

Poruszają nas świadectwa ludzi, którzy nawrócili się, ale nie wystarczy usłyszeć o Bogu. Trzeba spotkać się z Nim osobiście. Szukając odpowiedzi na nasze problemy, nie zawsze dostrzegamy Bożą miłość. Samarytanka też nie od razu odkryła, kim jest Ten, który z nią rozmawia. Najpierw dostrzegała w Nim tylko Żyda, potem proroka, a wreszcie Mesjasza i Zbawiciela, który zna całą jej historię i nie przestaje jej kochać! W takim duchu ks. Krzysztof Wons dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, prowadzi rozważenie na III niedzielę Wielkiego Postu, 12 marca, i zaprasza nas, byśmy i my spotkali Jezusa, bo to naprawdę jest możliwe.

Ewangelia na II Niedzielę Wielkiego Postu, Rok A: Bóg chce się z Tobą spotkać. Czas wyruszyć w drogę.

Na górze Przemienienia ma miejsce chwila zachwytu, pomimo rosnącego napięcia i trudnych słów Jezusa o zbliżającej się śmierci… Co jakiś czas Bóg daje także nam chwile zatrzymania, głębokiej modlitwy, jednak nie szukajmy w modlitwie tylko uniesienia. Modlitwa to trwanie przy Bogu również wtedy, gdy nie towarzyszą nam przyjemne uczucia. W takim duchu ks. Piotr Stawarz, duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, komentuje Ewangelię na II niedzielę Wielkiego Postu, 5 marca.

Ewangelia na I Niedzielę Wielkiego Postu, Rok A: Nie trać czasu na pokusy, czyli sposób na życie w pełni.

Terminem „kusiciel” Biblia oddaje istotę i sposób funkcjonowania zła. Kusiciel od początku nie robi nic innego, jak tylko odciąga nas od tego, co istotne, od naszych zadań, od ważnych relacji z innymi, a przede wszystkim z Bogiem. O odpieraniu pokus na podobieństwo Jezusa mówi ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na I Niedzielę Wielkiego Postu, 26 lutego.

Ewangelia na VII Niedzielę zwykłą, Rok A: Porzuć minimalizm – bądź doskonały jak twój Ojciec!

Dziś jesteśmy już osłuchani ze wskazaniami Jezusa: „Jeśli kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi… Miłujcie waszych nieprzyjaciół”, ale dla słuchaczy Jezusa były one czymś rewolucyjnym! Aby pojąć tę naukę, trzeba ją odczytać w świetle zdania „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. W tym kluczu ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, komentuje Ewangelię na niedzielę 19 lutego.

Ewangelia na VI Niedzielę zwykłą, Rok A: Co zrobić, by przykazania nie były ciężarem?

Z powodu przesadnej troski o wierne zachowanie Słowa Bożego uczeni żydowscy napisali 613 przykazań, tzw. micwot. Ta liczba nie była przypadkowa. To suma: 248 – tyle jest kości w ludzkim ciele i 365 – na każdy dzień roku. Te zbyt skrupulatne nakazy sprawiały, że Pisma przestawały przemawiać jako Słowa miłości, a odbierane były jako ciężar. Jezus nie przyszedł zwolnić z wypełniania Bożych przykazań, lecz uwolnić nasze życie od wypaczeń i zniekształceń – w takim duchu ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, wyjaśnia Ewangelię w komentarzu na niedzielę 12 lutego.

Ewangelia na V Niedzielę zwykłą, Rok A: Być solą, czyli co zrobić by nasze życie miało smak?

W języku hebrajskim adama – znaczy „gleba, ziemia”. Jesteśmy synami Adama – synami ziemi stworzonymi przez Boga. My mamy być solą tej ziemi. Ziemia potrzebuje świadków, którzy będą przemieniać świat. Jezus z ufnością powierza nam życiowe zadanie – być solą ziemi i światłem świata. W takim duchu Ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, proponuje odczytać Ewangelię na niedzielę 5 lutego.

Ewangelia na IV Niedzielę zwykłą, Rok A: Być szczęśliwy pomimo – czy to możliwe?

Błogosławieństw mamy dziewięć, a nie osiem jak się powszechnie powtarza. Pierwszych osiem ma podobną formę literacką: „błogosławieni… albowiem oni”. Dziewiąte ma formę bezpośredniego wezwania: „Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają…”. Błogosławieni to słowo-klucz, w świetle którego ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, proponuje odczytać Ewangelię na niedzielę 29 stycznia.

Ewangelia na III Niedzielę zwykłą, Rok A: Czas na zmianę? Nowa praca? A co na to Pan Bóg?

Jezus udał się do Galilei głosić Ewangelię w trudnych okolicznościach – aresztowano Jana Chrzciciela. Atmosfera musiała być napięta, zwłaszcza w rodzinie Piotra, którego brat Andrzej był uczniem Jana. To dzięki Janowi Andrzej i Piotr spotkali Jezusa. To Jan wskazał Go jako Baranka Bożego. O okolicznościach i nieprawdopodobnym zaufaniu jakim uczniowie obdarzyli Jezusa u początku głoszenia dobrej nowiny mówi ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na niedzielę 22 stycznia.

Ewangelia na II Niedzielę zwykłą, Rok A: Jak zachować duchową wrażliwość, by spotkać Mesjasza?

Jan nie waha się nazwać Jezusa Barankiem Bożym. Mogło to szokować słuchających. Duchowa wrażliwość Jana była owocem jego życia na pustyni, w bliskości Boga. On nie tylko przedstawia Mesjasza, ale też po raz pierwszy w historii ludzkości odsłania obraz Trójcy Świętej. W takim kluczu ks. Piotr Szyrszeń, wieloletni duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, proponuje odczytać Ewangelię na niedzielę 15 stycznia.

Ewangelia na Święto Chrztu Pańskiego, Rok A: Jak Bóg dociera do naszego serca?

„Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi z potrzeby swego ojcowskiego serca. Jezus staje w wodach Jordanu, które są brudne grzechem grzeszników przyjmujących od Jana chrzest nawrócenia. Nic nie mówi. On, jedyny Sprawiedliwy zanurza się w kałużę błota ludzkiego grzechu. Wynurzając się wyniesie na sobie konsekwencje ludzkiego grzechu, jako Baranek Boży” – tak Benedykt XVI w pierwszym tomie książki „Jezus z Nazaretu” przybliża Święto Chrztu Pańskiego, które w niedzielę 8 stycznia kończy okres Bożego Narodzenia.

Ewangelia na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Rok A: Jak w codzienności zauważać Boga objawiającego nam Swoją Miłość?

Okres Bożego Narodzenia jest bardzo bogaty w uroczystości i święta, które następują niemal jedno po drugim. W każdym z nich Pan Bóg objawia przed nami Swoją Miłość i może pomóc nam odkryć także tajemnice naszego serca. Podpowiedzi, jak do nich dotrzeć, proponuje nam ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia.

Ewangelia na Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Rok A: Jakie były historyczne okoliczności narodzenia Jezusa?

Wokół narodzenia Jezusa pojawiło się wiele lukrowanych, niemal baśniowych historyjek. Jaka mogła być rzeczywistość? Od strony historycznej i faktograficznej opisuje ją Danuta Piekarz w komentarzu na Uroczystość Narodzenia Pańskiego, która przypada 25 grudnia, a w tym roku w niedzielę.

Ewangelia na IV niedzielę Adwentu, Rok A: Jak zaufać Bogu na sto procent, nawet gdy zmienia nasze plany?

W ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem Ewangelia ukazuje nam parę zaręczonych i poślubionych sobie ludzi – Józefa i Maryję, którzy w Nazarecie wiodą zwyczajne życie zakochanych. Mieli swoje marzenia i plany na życie. O Bożej ingerencji w te plany pisze w komentarzu na niedzielę 18 grudnia ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na III niedzielę Adwentu, Rok A: O co chciałbyś zapytać Boga?

Jan został uwięziony przez Heroda Antypasa za krytykę jego małżeństwa z własną bratową – żoną brata Filipa Herodiadą. Jego działalność a potem pobyt w więzieniu trwały około dwóch lat. W więzieniu miał jakiś kontakt ze swoimi uczniami, bo właśnie wtedy wysłał ich z zapytaniem do Jezusa. Wyjaśnienie odpowiedzi Chrystusa stanowi główną część komentarza ks. Piotra Szyrszenia SDS na III niedzielę Adwentu, 11 grudnia.

Ewangelia na II niedzielę Adwentu, Rok A: Jakie jest przesłanie Jana Chrzciciela na moje tu i teraz?

Określenie: „w owym czasie” sprawia wrażenie, że działalność Jezusa i Jana Chrzciciela przypada na jakieś mityczne „kiedyś”. Tak nie jest. Według danych historycznych początek działalności Jana przypada między 27 a 28 r. n.e. Jego osoba i orędzie wywoływały wówczas nadzwyczajne poruszenie. Nareszcie pojawił się prorok! Nie dziwi więc, że ciągnęły do Niego tłumy. Szczególną rolę Chrzciciela w historii zbawienia podkreślają w komentarzach na II niedzielę Adwentu, 4 grudnia, Danuta Piekarz i ks. Piotr Szyrszeń SDS.

Ewangelia na I niedzielę Adwentu, Rok A: Do czego przygotowuje mnie Adwent?

Mówiąc o końcu świata, Jezus ukazuje trzy sceny: potop z czasów Noego, odmienny los osób wykonujących pozornie tę samą pracę oraz obraz gospodarza, który strzeże swojego domu przed złodziejem. Jedli, pili, pracowali, bawili się – byli zajęci swoimi sprawami, zanurzeni w codzienności. Choć nie wiadomo kiedy, Syn Człowieczy na pewno przyjdzie – akcentuje w komentarzu do Ewangelii na I niedzielę Adwentu, 27 listopada, ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na XXXIII niedzielę zwykłą, Rok C: Jak pokonać lęk i przygotować się na trudności, które są przed
nami?

Zapowiedź zniszczenia świątyni, najświętszego miejsca dla Żydów, była dla nich jakkoniec świata. Jezus zapowiada wojny, głód, zarazę i prześladowania. Czy to są słowa, których się oczekuje od Miłosiernego Boga? Słysząc takie zapowiedzi, każdy w strachu chciałby się jakoś przygotować, ale Boża logika jest inna. O tym, co powinniśmy zrobić wobec trudności, które mają nadejść mówi abp Grzegorz Ryś w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 13 listopada.

Ewangelia na XXXII niedzielę zwykłą, Rok C: Czy naprawdę zmartwychwstaniemy?

Jezus mądrością swoich nauk sprawił, że każdy chciał poznać Jego zdanie na ważne tematy. Dlatego saduceusze, religijny establishment tamtych czasów, przyszli do Niego i opowiadając absurdalną historię, zapytali o rzecz najważniejszą – o życie po śmierci. Jezus wysłuchawszy ich, udzielił zaskakującej odpowiedzi: Bóg jest Bogiem żywych! Na tych słowach skupia się w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 6 listopada ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na XXXI niedzielę zwykłą, Rok C: Jak zobaczyć Jezusa i wyjść z depresji?

Jerycho leży 270 m. p.p.m. Zacheusz, mieszkający w tej największej depresji świata – sam również żył w depresji, znienawidzony jako poborca podatków, oblepiony złymi spojrzeniami innych. Zacheusz to również my – otoczeni tłumem złych myśli o sobie samych. Tymczasem nasze imię brzmi „Umiłowani przez Boga” – podkreśla w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 30 października ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na XXX niedzielę zwykłą, Rok C: Co masz w sercu? Zrób miejsce dla Boga!

Kim byli bohaterowie przypowieści? Inaczej niż dziś, faryzeusz nie kojarzył się z obłudą, ale doskonałością i świętością. Celnik to uosobienie grzesznika, zdrajcy narodu. Jezus zestawia dwa stereotypy i… uczy nas wychodzić poza utarte sposoby myślenia. Taka główna myśl wybrzmiewa z komentarza do Ewangelii na niedzielę 23 października w „Rozmowach o Biblii” (orygenes.pl).

Ewangelia na XXIX niedzielę zwykłą, Rok C: Czy wypada zadręczać Boga swoimi prośbami?

Przypowieść o sędzi i wdowie przypomina, jaka ma być modlitwa – wytrwała i w dobrym znaczeniu natrętna. Nie powinniśmy się zniechęcać, gdy natychmiast nie widzimy jej skutków. A jaki powinien być ten, kto się modli? Przede wszystkim ufny, że Bóg go kocha i chce mu pomóc. Na takie aspekty przypowieści zwraca uwagę Anna Anufrijenko w komentarzu na niedzielę 16 października.

Ewangelia na XXVIII niedzielę zwykłą, Rok C: Bóg na Ciebie czeka, przyjdziesz?

Uzdrowienie trędowatych opisuje spotkanie, które odmienia życie. Odrzucany przez Żydów Samarytanin, nie tylko został oczyszczony z trądu, ale spotkał Boga w Jezusie Chrystusie! Czy chodząc do kościoła spotykamy tam Boga, czy siebie samych? Spotkanie z Osobą Jezusa Chrystusa wszystko zmienia! Gdy usłyszysz Jego słowo „rusz się”, wstań i idź, a Go spotkasz, a On odmieni Twoje życie – podkreśla abp Grzegorz Ryś w komentarzu na niedzielę 9 października.

Ewangelia na XXVII niedzielę zwykłą, Rok C: Ile trzeba mieć wiary?

Czy Apostołowie nie mieli wiary? Czy właśnie to zarzuca im Jezus? Takie wrażenie można odnieść, czytając słowa: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna». W kluczu tych słów ks. Krystian Malec, propagator lectio divina, proponuje rozważyć Ewangelię na niedzielę 2 października.

Ewangelia na XXVI niedzielę zwykłą, Rok C: Czy pamiętam o moim bilecie do nieba?

Życie daje okazje do czynienia dobra. Jeśli je stracimy, możemy znaleźć się w takich tarapatach jak bogacz. Gdy prosi o interwencję na rzecz swoich braci, nie zostaje wysłuchany. Jest za późno. Właśnie kwestia mądrego życia jest jedną z głównych do przemodlenia w związku Ewangelią tej niedzieli – wskazuje o. Innocenzo Gargano w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 25 września.

Ewangelia na XXV niedzielę zwykłą, Rok C: Jak być sprytnym w drodze do nieba?

Jak można pochwalić taką nieuczciwość, jaką popełnia rządca z Ewangelii? Trwoni majątek swojego pana i działa na jego niekorzyść. Zmniejszanie długu nie ma nic wspólnego z miłosierdziem, chodzi mu o ratowanie własnej skóry. Na dodatek Jezus wypowiada dziwną zachętę: „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”. W świetle tych kluczowych słów ks. Mariusz Szmajdziński wyjaśnia przesłanie Ewangelii na niedzielę 18 września.

Ewangelia na XXIV niedzielę zwykłą, Rok C: Bóg Ciebie szuka, wiesz o tym?

Głównym bohaterem każdej z trzech przypowieści jest ten, kto szuka, a znajdując, bardzo się cieszy. Pozostali bohaterowie, to ci, którzy się gubią. Owca gubi się gdzieś na polach z dala od pasterza, drachma w ciemnych zakamarkach izby, z kolei synowie: jeden gubi się daleko od domu, a drugi w domu będąc tuż przy ojcu nie zdając sobie sprawy z tego, że zaginął. To są trzy przypowieści nie o zaginięciu, ale o radości Boga, który szuka i znajduje tych, którzy się pogubili. Podkreśla to abp Grzegorz Ryś, w Przewodniku po rekolekcjach lectio divina, wyjaśniając Ewangelię na niedzielę 11 września.

Ewangelia na XXIII niedzielę zwykłą, Rok C: Czy Jezus naprawdę zachęca nas, aby nienawidzić naszych bliźnich?

Trudno sobie wyobrazić chrześcijanina, który nie poczułby niepokoju wobec słów Jezusa dotyczących nienawiści bliskich, a nawet i siebie samego. Intuicyjnie wyczuwamy, że to zupełnie niemożliwe, aby Jezus podważał przykazanie miłości. Poszczególne teksty biblijne należy jednak interpretować w kontekście całej Biblii. Dominikanin o. Jacek Salij wyjaśnia ten i inne dylematy w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 4 września.

Ewangelia na XXII niedzielę zwykłą, Rok C: Kogo Bóg zaprasza na ucztę?

W piątki po zachodzie słońca Żydzi spożywali wieczerzę szabatową. Na taką ucztę został zaproszony Jezus. Z pewnością był świadomy, że faryzeusze Go śledzą, szukając pretekstu do oskarżenia. A jednak Jezus na kartach Ewangelii nigdy nie odrzuca żadnego zaproszenia na wspólny posiłek. Podkreśla to abp Grzegorz Ryś, w Przewodniku po rekolekcjach lectio divina, wyjaśniając Ewangelię na niedzielę 28 sierpnia.

Ewangelia na XXI niedzielę zwykłą, Rok C: Kto osiągnie zbawienie?

Bóg nie ma gotowej listy i nie dzieli swoich dzieci na te, które będą zbawione i te, które zostaną potępione. Każdy ma szansę znaleźć się w niebie. Będzie to konsekwencją codziennie podejmowanych wyborów między dobrem a złem. Z czym stanę przed Domem Ojca? Przemodlenie tego pytania proponuje w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 21 sierpnia ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na XX niedzielę zwykłą, Rok C: Jaki rozłam przynosi Jezus?

Jak rozumieć, że Jezus nie przyszedł przynieść pokoju lecz rozłam? To stwierdzenie „kłóci się” z tym, co wiemy o Panu Bogu – że jest Miłosierny, niosący pokój. Jak rozumieć, że chce ogień rzucić na ziemię?Sens tych trudnych słów z Ewangelii na niedzielę 14 sierpnia wyjaśnia o. Jacek Salij OP.

Ewangelia na XIX niedzielę zwykłą, Rok C: A gdyby tak Jezus przyszedł do mnie już dziś?

Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina, że Bóg Ojciec chce, abyśmy byli szczęśliwi zarówno w przyszłości w niebie, ale również już dziś, tu na ziemi. Pełnia szczęścia wiąże się ze spotkaniem z Bogiem. Oczekiwanie na to spotkania, pragnienie go, nie jest więc ucieczką od codziennych problemów w religijne marzenia. Przeciwnie, każdego dnia możemy być szczęśliwi i wolni od strachu przed śmiercią, odnajdując Bożą obecność w codzienności, spotykając realnego Boga w modlitwie i w Eucharystii. W takim duchu proponują rozważyć Ewangelię na niedzielę 7 sierpnia ks. Robert Muszyński i Mateusz Kusio propagatorzy lectio divina.

Ewangelia na XVIII niedzielę zwykłą, Rok C: W życiu nie chodzi o to, aby opływać w dostatki

Przypowieść o bogaczu poprzedzona została kluczowym ostrzeżeniem Jezusa: „Nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”. Dziś powiedzielibyśmy: W życiu nie chodzi o to, aby opływać w dostatki. O co chodzi w moim życiu? Jaki jest jego sens? Takie pytania do refleksji podsuwa Tomasz Sobczyk w lectio divina do Ewangelii na niedzielę 1 sierpnia.

Ewangelia na XVII niedzielę zwykłą, Rok C: Jakie jest prawdziwe oblicze Boga?

Gdy uczniowie prosili: „Panie, naucz nas się modlić”, Jezus ukazał im prawdziwe oblicze Boga – Ojca. Nauczył modlitwy „Ojcze nasz” także po to, aby leczyła ranę braku ojca i jego zniekształconego obrazu. W trudnym czasie dla ojcostwa i macierzyństwa refleksję o Bogu Ojcu proponuje w komentarzu na niedzielę 24 lipca ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na XVI niedzielę zwykłą, Rok C: Jak być rozmodlonym i pracowitym?

Czasem bywamy jak Marta, jesteśmy zajęci wieloma sprawami i trudno nam się modlić. Ewangelia jednak bardzo stanowczo mówi – „potrzeba mało albo tylko jednego”. To Bóg jest najważniejszy. Do prostej modlitwy serca, która sprawia, że życie staje się prostsze zaprasza w komentarzu na niedzielę 17 lipca ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na XV niedzielę zwykłą, Rok C: Dla kogo jestem bliźnim?

Między Jerychem a Jerozolimą znajduje się Gospoda Dobrego Samarytanina – dziś izraelskie muzeum archeologiczne. Poprzez przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie Jezus odpowiedział na pytanie: „Kto jest moim bliźnim?”. ”Dla kogo ja jestem bliźnim?” – to inne ważne pytanie, które stawia w komentarzu na niedzielę 10 lipca ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na XIV niedzielę zwykłą, Rok C: Jak skutecznie głosić Ewangelię?

Jezus poza Apostołami wyznaczył kilkudziesięciu uczniów, aby głosili, że przybliżyło się królestwo Boże. Ich zadaniem było głoszenie Słowa, ale nie publicznie na placach, lecz po domach. „Cały świat” to konkretny dom, konkretna rodzina. W takim duchu proponuje rozważyć Ewangelię na niedzielę 3 lipca ks. Dariusz Nawara – duszpasterz i propagator lectio divina.

Ewangelia na XIII niedzielę zwykłą, Rok C: Jacy chrześcijanie fascynują?

Przemoc czasem się ukrywa i pod pozorem dobra kusi, by ewangelizować nieewangelicznie. Zachowanie uczniów to jedna z możliwych odpowiedzi na wezwanie „Pójdź za mną”. Znaczenie tych kluczowych słów podkreśla w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 26 czerwca ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na XII niedzielę, Rok C: Od czego zależy życie wieczne?

Nauka Jezusa u źródeł Jordanu ma swój ciężar gatunkowy. Od jej przyjęcia lub odrzucenia zależy, kto straci życie wieczne, a kto je zachowa. Do udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie: „Kim jest dla mnie Jezus?” zachęca w komentarzu na niedzielę 19 czerwca ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na niedzielę, Rok C: Najbardziej intrygująca prawda wiary?

Ludzki potencjał poznawczy ma swoje limity. Ograniczone są także możliwości ludzkich słów, aby opisać tajemnicę Trójcy Świętej. Przybliżenie się do tej niepojętej rzeczywistości, proponują w komentarzu na niedzielę 12 czerwca duszpasterze głoszący homilie w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie – ks. Tadeusz Hajduk SJ i ks. Dariusz Zielonka SDS.

Ewangelia na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Rok C: Jakie jest lekarstwo Jezusa na lęk?

W Wieczerniku przebywają zamknięci i wciąż zalęknieni apostołowie. Jest wieczór Niedzieli Zmartwychwstania. Tego dnia rano Magdalena przekonywała, że rozmawiała z żywym Jezusem. Piotr i Jan na własne oczy widzieli pusty grób…. Taki kontekst przywołuje w komentarzu na niedzielę 5 czerwca, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Rok C: Jak przemienić codzienność w Nowe Jeruzalem?

Scena pożegnania Jezusa z uczniami przed wniebowstąpieniem. Do tej chwili przygotowywali się przez czterdzieści dni. Już wiedzieli, co to znaczy, że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Byli świadkami. W kontekście tego doświadczenia uczniów proponuje odczytać Ewangelię na niedzielę 29 maja ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na 6 niedzielę wielkanocną, Rok C: Czy znasz najlepszą szkołę?

Jezus mówi do uczniów z autorytetem Mistrza: „To wam powiedziałem”. On odchodzi do Ojca, ale Duch Święty wszystko im przypomni i wszystkiego ich nauczy. Do słuchania Jego nauki sercem i do pozbycia się lęku zachęca w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 22 maja ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na 5 niedzielę wielkanocną, Rok C: Jak kochać?

Mowa z Wieczernika to jedne z ostatnich słów Jezusa przed męką. Kluczowe jest wezwanie do miłości braterskiej: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”. Miłość Jezusa i miłość do drugiego człowieka są ze sobą „stopione” – podkreśla w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 15 maja ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na 4 niedzielę wielkanocną, Rok C: Czy znasz głos Jezusa?

Na natarczywe pytania Żydów Jezus odpowiedział wprost, że jest Mesjaszem – Dobrym Pasterzem. Słuchali, ale nie wierzyli. To kwestia zdolności słuchania. Słowa „Moje owce słuchają mojego głosu” jako klucz do Ewangelii na niedzielę 8 maja proponuje ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na 3 niedzielę wielkanocną, Rok C: O co Jezus zapyta mnie na końcu życia?

Żaden upadek w moim życiu, nawet najczarniejsza noc, nie pozbawi mnie zdolności kochania. Zawsze mogę zacząć od początku. Takie przesłanie zostawia w swoim komentarzu na niedzielę 1 maja ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ewangelia na Niedzielę Miłosierdzia: Komu Bóg pozwala się odnaleźć?

Jezus kieruje do Tomasza kluczowe słowa: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Czy o to chodzi, żeby zobaczyć? Dotknąć? Czy z tego rodzi się miłość? Czy dotknięcie kogoś sprawi, że mu uwierzę i zaufam? – Stawia pytania ks. Krzysztof Wons w komentarzu na Niedzielę Miłosierdzia 24 kwietnia.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rok C:

Maria Magdalena, Piotr i Jan – oni pierwsi widzieli pusty grób. Każdy z nich patrzył na ten znak inaczej. Tylko Jan, który tak był pewny miłości Jezusa, że sam siebie nazywał umiłowanym uczniem – „ujrzał i uwierzył”. Te słowa jako klucze proponuje na niedzielę wielkanocną 17 kwietnia ks. Krzysztof Wons.

Niedziela Palmowa, Rok C:

Ewangeliczny tekst na Niedzielę Palmową można czytać z dwóch perspektyw: zmierzając na Golgotę albo z jej szczytu. Z ludzkiego punktu widzenia odczuwamy coraz większą ciemność, z perspektywy Ukrzyżowanego coraz więcej światła. Drugą perspektywę proponuje w komentarzu na niedzielę 10 kwietnia ks. Krzysztof Wons.

V niedziela Wielkiego Postu, Rok C:

Oskarżonych jest dwoje: cudzołożnica i Jezus. Kobietę złapali na gorącym uczynku i postanowili ukamienować. Pod okupacją rzymską sądy żydowskie nie mogły wydawać wyroków śmierci, zaś prawo rzymskie nie karało śmiercią za cudzołóstwo. Jezus znalazł się zatem w pułapce, gdyż mógł się narazić rodakom albo Rzymianom – wyjaśnia ks. Alessandro Pronzato w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 3 kwietnia.

IV niedziela Wielkiego Postu, Rok C:

Czasem nie zwracamy uwagi, że w przypowieści o miłosiernym ojcu synów marnotrawnych jest dwóch. Jeden i drugi odeszli od ojca bardzo daleko. Młodszy oddalił się fizycznie i wszyscy to wiedzieli. Starszy oddalił się duchowo w sposób ukryty. Sytuację obu synów, którzy są jakby naszymi bliźniakami, przedstawia w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 27 marca Ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

III niedziela Wielkiego Postu, Rok C:

Kluczowe słowa wypowiedziane przez Jezusa wprost i powtórzone kilka razy przekazują ważną i bardzo trudną do przyjęcia wiadomość: Jeśli się nie nawrócicie… zginiecie. Jednak nie zapowiedź kary jest tu najważniejsza, lecz przesłanie miłosierdzia – podkreśla w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 20 marca ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

II niedziela Wielkiego Postu, Rok C:

Jeden z obrazów najczęściej występujących w Ewangelii to obraz Jezusa, który się modli. Pokazuje, że modlitwa przenika wszystkie przestrzenie życia Jezusa. Trudno oddzielić modlitwę od Jego działalności. W tym kluczu, z akcentem na modlitwę, powinniśmy zgłębiać wydarzenie Przemienienia – pisze w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 13 marca ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

I niedziela Wielkiego Postu, Rok C:

Na początku Wielkiego Postu Kościół pokazuje nam słowo Boże, jako najskuteczniejsze narzędzie w walce ze złym duchem. Kluczem do pogłębienia dzisiejszej perykopy niech będzie pierwsza odpowiedź Jezusa dana kusicielowi. Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. To zdanie z Księgi Powtórzonego Prawa ma swoją drugą część: „ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana” (Pwt 8, 3).