Nowi absolwenci Archidiecezjalnego Studium Życia Rodzinnego

DSC00359

W sobotę (9 stycznia) 10 studentów Archidiecezjalnego Studium Życia Rodzinnego przy Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie otrzymało dyplomy ukończenia studium. Dyplomy podczas Mszy św. wręczyli dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego ks. dr hab. Marian Duda, a także ks. dr Jacek Reczek, dyrektor Archidiecezjalnego Studium Życia Rodzinnego.

Studium Życia Rodzinnego kształtuje doradców życia rodzinnego do pracy i posługi w parafiach.

– Studenci poznają zagadnienia z teologii rodziny, ale także z bioetyki czy z psychologii rodziny. Zdobyta wiedza służy naszym absolwentom tak, aby mogli pomóc małżonkom w pokonywaniu trudności, jakie stają dzisiaj przed nimi. Jest to również ogólna wiedza na temat rodziny, pomocna w przygotowaniu narzeczonych do do sakramentu małżeństwa – mówi ks.dr Jacek Reczek.

Wiedza zdobywana przez 5 semestrów, czyli 2,5 roku nauki pomocna jest w formowaniu i ewangelizowaniu współczesnej rodziny. – Ewangelizacja rodzin jest dziś szczególnie ważna. Dziś wyraźnie widzimy wielkie zagrożenie rodziny. Cieszymy się, że są ludzie, którzy oprócz własnego życia rodzinego i zawodowego poświęcaja czas, aby zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne, aby oddawać je do dyspozycji innych rodzin – zaznacza ks. dr hab. Maraian Duda.

– Czas nauki był to piękny i owocny czas. Przez pierwsze dwa lata wykłady mieliśmy w każdą drugą sobotę miesiąca. Było wiele ciekawych tematów i zajęć. Podczas studiów mogłam dostrzec, co mnie tak naprawdę interesuje, a o czym wcześniej nie wiedziałam. Ostatnie pół roku nauki to były już seminaria i co się z tym wiąże, pisanie pracy dyplomowej. Lektury i artykuły potrzebne do napisania pracy również rozwiją i sprawiają, że dany temat można lepiej zgłębić. Ja pisałam na temat czystości przedmałżeńskiej w dokumentach Kościoła i praktyce życia. Po studium i po uzyskaniu misji kanonicznej od ks. biskupa mogę pracować jako doradca życia rodzinnego, mogę udzielać się w duszpasterstwie rodzin, prowadzić prekany, nauczać naturalnych metod planowania rodziny, doradzać małżeństwom czy rodzinom. Jako absolwenci Archidiecezjalnego Studium Życia Rodzinnego nie jesteśmy psychologami i nie możemy prowadzić terapii, ale możemy wstępnie rozeznać problem danego małżeństwa czy rodziny i skierować do konkretnego specjalisty – mówi Agnieszka Kowalczyk, absolwentka Archidiecezjalnego Studium Życia Rodzinnego.

– Dzisiejsza rodzina potrzebuje wiary i świadectwa innych rodzin, które żyją w sposób pogłębiony wiarą i wartościami. Dziś przeżywamy kryzys rodziny. Objawia się on rozwodami, których liczba się zwiększa, lub np. problemami wychowawczymi. Rozwody to wynik dłuższego procesu. U podstaw muszą leżeć jakieś inne problemy. Zadaniem Kościoła i osób świeckich zaangażowanych czy bardziej świadomych, przygotowanych merytorycznie byłoby rozeznawanie, co tak naprawdę leży u podstaw danego problemu. Myślę, że w dużej mierze problemy w rodzinach pochodzą z kryzysu wiary, współżycia przed ślubem – o czym pisałam w pracy – pochodzenia i wychowania małżonków – jeśli już wychowali się rodzinie, w której były problemy, to również może się przekładać na decyzję o rozwodzie – dodaje nasza rozmówczyni.

Studium Życia Rodzinnego istnieje od 1978 roku. Zajęcia prowadzą wykładowcy Wyższego Instytutu Teologicznego, Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz znani specjaliści problematyki rodziny z różnych ośrodków w Polsce.
Słuchaczem Studium może być osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni. W miarę możliwości dobrze byłoby, gdyby w zajęciach uczestniczyły pary małżeńskie. W zajęcia studium nie mogą włączać się osoby rozwiedzione, czy też bez ślubu kościelnego.