Nowy człowiek w Chrystusie – 5. debata Raportu jasnogórskiego 2016 zakończona

Raport jasnogorski 5

„Nowy człowiek w Chrystusie” – to hasło przyświecało piątej z zaplanowanych dziewięciu debat w ramach Raportu jasnogórskiego 2016. Styczniowa debata rozpoczęła się Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał zakonu paulinów. O. Chrapkowski zaznaczył m.in., że misja Jezusa prowadziła i prowadzi do pełnego wyzwolenia człowieka. To Słowo Boże, Ewangelia prowadzi nas do Jezusa żywego, który nas wyzwala i leczy nasze rany. „Ewangeliczne przesłanie ma doprowadzić do narodzenia się nowego człowieka w Chrystusie” – dodawał. Dalej o. Arnold Chrapkowski mówił, że o całkowitym wyzwoleniu jest mowa tylko wówczas, gdy człowiek wolny jest od zniewoleń, a wyzwolenie głoszone przez Chrystusa musi zacząć się od nas. „Nie możemy wyzwalać innych, nie będąc sami wolni od zniewolenia” – podkreślał. Nawiązując do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego o. Chrapkowski zaznaczył, że nie wystarczy pozbyć się wad, trzeba w ich miejsce zdobyć cnoty, a „zdrowie narodu zależy od ilości dobra, które musi przewyższać zło”.

24 stycznia uczestnikami debaty, którą poprowadził jak zawsze Jan Pospieszalski, byli:
abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski;
s. Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, zajmująca się pomocą kobietom dotkniętym wszelkiego rodzaju przemocą, a także ich rodzinom, przede wszystkim dzieciom;
Marek Kamiński, podróżnik, zdobywca obu biegunów Ziemi, autor książek, wykładowca, założyciel Fundacji Marka Kamińskiego;
Michał Lorenc, kompozytor muzyki filmowej, laureatem m.in. nagrody Totus 2011 w dziedzinie propagowania kultury chrześcijańskiej;
prof. Adam Regiewicz, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Zabrakło zapowiadanej wcześniej s. Małgorzaty Chmielewskiej.

Dysputę rozpoczął abp Wacław Depo, wychodząc od źródeł historycznych wiary w Polsce, czyli chrztu w 966 roku, a także wskazując na teologiczne konteksty przewodniego hasła debaty. Pozostali jej uczestnicy w bardzo osobistych refleksjach pokazywali znaczenie „nowonarodzenia”, zgadzając się ze sobą w tym, że to Jezus jest źródłem ludzkiej „mocy”, to we wspólnocie wzrasta każdy chrześcijanin i bez postawienia Boga w centrum życia ludzka wędrówka prowadzi donikąd.
Styczniową debatę poprzedził krótki koncert kolęd scholi dziecięcej z parafii św. Andrzeja w Zabrzu, poprowadzony przez s. Otylię FCB i Adama Regiewicza.
Kolejne debaty zaplanowane są na 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia i 1 maja.