Nowy skład Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej

Dekretem metropolity częstochowskiego, abp. Wacława Depo, powołany został nowy skład Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej. W jej skład weszli zarówno przedstawiciele duchowieństwa, jak i grono osób świeckich związanych z częstochowskim Kościołem.

– Przyznam się, że traktuję tę Radę Duszpasterską jako dar i nowość – mówi abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski:

W skład Rady weszli z urzędu abp Wacław Depo, bp Andrzej Przybylski, ks. Marian Szczerba i ks. Andrzej Kuliberda. Pozostałe otrzymały powołania z nominacji. Rada w całości w tej kadencji liczy 35 osób. Jedną z powołanych do pracy w Radzie osób jest Aleksandra Mieczyńska, zastępca dyrektora Radia Fiat:

Po raz pierwszy w Radzie znalazła się Teresa Ćwiląg z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Myszków-Mijaczów:

Po raz pierwszy również znalazł się w Radzie Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej harcmistrz Przemysław Kowalski, przedstawiciel częstochowskich harcerzy, który podkreślał, jak wielkim zaskoczeniem była dla niego nominacja:

Nowo powołani przedstawiciele Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej sprawować będą urząd do 26 stycznia 2027 roku. Przed nimi teraz stoją ważne oraz istotne dla całego Kościoła częstochowskiego zadania.

Członkowie z urzędu:
Abp Wacław Depo
Bp Andrzej Przybylski
ks. Marian Szczerba
ks. Andrzej Kuliberda

Członkowie z nominacji:
ks. Marek Bator
ks. Kamil Cudak
Teresa Ćwiląg
Krzysztof Dziuba
Małgorzata Galina
Michał Galina
Arkadiusz Gaik
Teresa Gęsior
Agata Kowalska
Przemysław Kowalski
ks. Michał Krawczyk
Marcin Kupczyk
ks. Damian Kwiatkowski
Dariusz Madejski
Marta Madejska
Rafał Makieła
ks. Jacek Marciniec
Rafał Matuszewski
ks. Jacek Michalewski
Aleksandra Mieczyńska
Iga Orman
ks. Grzegorz Piec
ks. Adam Polak
ks. Łukasz Sakowski
Maciej Sarowski
br. Tadeusz Starzec
s. Agnieszka Szuta
Jerzy Turkowski
Kamila Wędzyńska
Katarzyna Woynarowska
ks. Paweł Wróbel

 

Spotkanie nowej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej