O. Nikodem Kilnar – wyróżniony!

o_Nikodem

Koncert dedykowany o. Nikodemowi Kilnarowi, paulinowi, krajowemu duszpasterzowi muzyków kościelnych – bohaterowi tegorocznego XVII Święta Muzyki odbył się wczoraj (26.11) w Bazylice Jasnogórskiej. Chorał gregoriański ze średniowiecznych zbiorów jasnogórskich wykonała Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński pod batutą Michała Sławeckiego. On sam o swojej pracy i emocjach związanych z koncertem mówi tak:

– Celem krajowego duszpasterza muzyków kościelnych jest formacja muzyków kościelnych, chórów, dyrygentów, organistów, zespołów wokalno- instrumentalnych, kantorów oraz integracja całego środowiska muzycznego na terenie Polski. Krajowy duszpasterz jest tym który scala duszpasterstwa, tak aby wszyscy muzycy mogli jednym, wspólnym głosem chwalić Pana. Wczorajszy koncert ukierunkowuje ku Bogu. Pragnę go dedykować wszystkim jasnogórskim kompozytorom i muzykom działającym w Kapeli Jasnogórskiej, którzy swoje życie poświęcili na chwałę Pana.

O wczorajszej uroczystości a także o sylwetce o. Nikodema mówi również Jan Mroczek, muzyk i współorganizator koncertu:

– Tradycją festiwalu jest to, że co roku przedstawiamy dorobek osoby działającej w Częstochowie. Z inicjatywy o. Nikodema muzyka z XVII/XVIII w., rękopisy kompozycji, ujrzały światło dzienne. To właśnie on zajął się dokumentacją i archiwizacją tych kompozycji. Ten dorobek został utrwalony na ponad 40 płytach cd. O. Nikodem Kilnar promuje Częstochowę poprzez jej tradycje muzyczne z XVII i XVIII w.

O. Nikodem Kilnar ponownie odkrywa i pielęgnuje – w postaci koncertowych prawykonań, nagrań płytowych i wydawnictw nutowych, jak również naukowych opracowań – bogate dziedzictwo muzyczne klasztoru na Jasnej Górze. W zainicjowanej przez o. Nikodema Kilnara serii ‚Musica Claromontana’ – ‚Jasnogórska Muzyka Dawna’ ukazało się kilkadziesiąt płyt CD (warto dodać, iż dwie z nich uzyskały prestiżową nagrodę „Fryderyka”) oraz 9 zeszytów partytur nutowych, wydawanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie wraz z klasztorem na Jasnej Górze. W 2009 r. o. Nikodem Kilnar został mianowany krajowym duszpasterzem muzyków kościelnych, a w 2013 r. otrzymał honorowe odznaczenie Prymasa Polski-Srebrną Piszczałkę.

web2 web3 web4 web5 web.6

PKr