Obłóczyny w WMSD

8 grudnia to zawsze dzień wielkiej radości dla wspólnoty seminaryjnej. To właśnie dziś pięciu alumnów z III roku przyjęło strój duchowny, potwierdzając tym samym gotowość podążania do sakramentu kapłaństwa. Odbyło się to w czasie uroczystej Mszy św. koncelebrowanej.
Nowo obłóczonym życzymy przede wszystkim dalszego upodabniania się, dzięki łasce Bożej, do Chrystusa tak, aby sutanna była dla nich, jak mówił bł. kard. Stefan Wyszyński, „odważnym świadectwem danym Chrystusowi”.

Tekst i foto: WMSD w Częstochowie