Oddziaływał intelektem i sercem – konferencja naukowa w 100. rocznicę urodzin śp. ks. prof. Stanisława Grzybka

P1300391

Dziś późnym popołudniem w gmachu Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie odbyła się konferencja naukowa poświęcona tematyce biblijnej. Wydarzenie odbyło się  z okazji 100-lecia urodzin śp. ks. prof. dr hab. Stanisława Grzybka (1915-1998) – Pierwszego Rektora Instytutu Teologicznego, wybitnego biblisty oraz wychowawcy wielu pokoleń kapłanów naszej archidiecezji.

W powitaniu ks. dr hab. Marian Duda – Dyrektor WIT podkreślał, iż postać ks. prof. Grzybka jest nieocenionym skarbem dla Kościoła częstochowskiego:  – Mogą o tym zaświadczyć pokolenia kapłanów i studentów. Oddziaływał nie tylko intelektem, ale przede wszystkim sercem. Kościół ma pamięć. Kościół częstochowski powinien pielęgnować pamięć, bo są to nie tylko dzieje ludzkie ale i dzieje zbawienia, które toczą się w kościele partykularnym. Na drogach Pan Bóg stawia nam wielkich ludzi, wielkie postacie, proroków naszych czasów. Nie wolno o tych ludziach zapomnieć. Trzeba podejmować ich dziedzictwo i ich dziedzictwem żyć – mówił dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego.

Świadectwo wiary i życia ks. prof. Stanisława Grzybka przedstawił  ks. dr hab. Zdzisław Małecki, uczeń i wychowanek  wspominanego profesora. – Ks. Grzybek to był wielki miłośnik, propagator i głosiciel Słowa Bożego. Był mistrzem, wspaniałym człowiekiem.  Jako biblista wniósł ogromny wkład w rozwój myśli teologicznej w Kościele i w Polsce – mówił ks. Małecki. Oprócz życiorysu i dziedzictwa naukowego uczeń wybitnego biblisty przedstawiał również wybrane epizody z życia swego mistrza.  – Od dzieciństwa żył wartościami chrześcijańskimi. Pochodził z Lipnicy Murowanej – można powiedzieć żył w mieście świętym. Z Lipnicy bowiem pochodzili: bł. Szymon z Lipnicy, tam również mieszkała rodzina Ledóchowskich, która wydała  na świat św. Urszulę i bł. Marię Teresę czy znanego kardynała Mieczysława Ledóchowskiego – wspominał ks. Małecki. Oprócz wielkiego wkładu w biblistykę ks. Małecki podkreślał również wielkie zaangażowanie ks. Grzybka na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, a także trud ich nauczania w latach okupacyjnych, kiedy to jako wikary organizował tajną naukę.

Dziełu i postaci wybitnego biblisty ks. prof. dra hab. Stanisława Grzybka poświęcone zostały również  wykłady z zakresu biblistyki. Ks. dr Łukasz Laskowski  w wykładzie na temat Dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o natchnieniu prawdzie Pisma Świętego zaznaczył, że Biblia jest przede wszystkim Bożym Słowem. Została tak ułożona, abyśmy ją interpretowali  w wersji kanonicznej, a rolą dokumentów papieskiej komisji jest dawanie impulsu do studiów Słowa Bożego. – Przechodzimy więc od literatury biblijnej do Biblii, od Biblii do Pisma świętego. Pierwszeństwo nad tekstem ma wydarzenie i przeżycie Boga i Jego doświadczenie – mówił ks. Łukasz Laskowski, wykładowca Pisma Świętego.

Ks. dr Mariusz Terka przedstawił wykład na temat natchnienia w świetle nauczania Ojców Kościoła. – Cała patrystyka jest wielkim komentarzem do Pisma Świętego. Ojcowie Kościoła w interpretacji Pisma Świętego łączą duchowość, teologię i prakseologię. Duch przenika natchnieniem całe Pismo, a lektura Pisma Świętego musi być lekturą w Duchu – mówił wykładowca patrologii.

Natchnienie biblijne w kontekście badań teologii fundamentalnej to temat ks. dr Mikołaja Węgrzyna. Prelegent podkreślił istotę wiary w interpretacji Pisma Świętego. Na przykładzie poszczególnych bohaterów biblijnych wykazał, że do zrozumienia przymierza z Bogiem i wypełnienia obietnicy danej Abrahamowi potrzebna jest wiara – mówił ks. Mikołaj Węgrzyn, w-ce rektor WIT, wykładowca teologii fundamentalnej..

W konferencji wzięli udział wykładowcy i studenci Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Uczestnicy konferencji na jej zakończenie otrzymali książkę ks. dra Stanisława Gasińskiego pt. „Pastoralne implikacje przepowiadania w twórczości ks. prof. Stanisława Grzybka”.