Odpust kalwaryjski w Praszce

bez tytułu
W niedzielę (10 sierpnia) w Praszcze odbędzie się uroczystość odpustu kalwaryjskiego połączona z nadaniem tytułu KALWARYJSKA MATKA ZAWIERZENIA cudownemu wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszcze. Tytuł zostanie nadany przez arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Wierni będą również dziękować za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.00.