Odpust NMP Anielskiej z Porcjunkuli w Wieluniu

W kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu prowadzonym przez franciszkanów w środę i czwartek miał miejsce odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.

W czwartek 2 sierpnia odprawiona została Msza św. odpustowa pod przewodnictwem neoprezbitera – ks. Rafała Środy, który pochodzi z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pątnowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/2_Odpust_franciszkanie_Wielun_ks_Rafal_Sroda.mp3]

Po sumie odpustowej odprawiono Nabożeństwo ku czci NMP Anielskiej, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami, a o 21.00 rozpocznie się Nabożeństwo przy grocie ze świecami i procesja z obrazem Porcjunkuli do kościoła.

Mówi o. Arkadiusz Kąkol, przełożony klasztoru ojców franciszkanów w Wieluniu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/1_Odpust_franciszkanie_Wielun_o_Arkadiusz_Kakol.mp3]

Skąd pochodzi nazwa święta Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli? Według źródeł historycznych w VI wieku pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej ufundowali kapliczkę 2 kilometry na południe od Asyżu. Według podania przywieźli oni grudkę ziemi pochodzącej z grobu Matki Bożej. Po niespełna sześciu wiekach, za czasów św. Franciszka, czyli na przełomie XII i XIII wieku kapliczka była w stanie ruiny. Zimą z 1207 na 1208 rok święty z Asyżu odbudował ją i zamieszkał w niej. Jak mówi legenda, nad kapliczką słyszano głosy anielskie i dlatego nazwano ją Matki Bożej Anielskiej. 2 sierpnia 1216 r., miało miejsce uroczyste poświęcenie kapliczki. Druga jej nazwa – czyli Porcjunkula – prawdopodobnie nawiązuje do bardzo małych rozmiarów kościołka.

PK