Odpust ku czci św. Józefa w Niższym Seminarium Duchownym

W niedzielę, 17 marca społeczność Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie przeżywała uroczystość odpustową ku czci swojego patrona – św. Józefa.

Pierwszą częścią uroczystości było przedstawienie przygotowane przez uczniów Seminarium. Spektakl miał pokazać, jak młodzi ludzie mogą odkryć swoje powołanie dzięki św. Józefowi. Oblubieniec Maryi staje się wzorem do naśladowania dla wszystkich, a szczególnie dla młodzieży męskiej, która za jego przykładem może wieść życie zgodne z wiarą i Bożymi przykazaniami.

Następnie wszyscy zgromadzili się na uroczystej Mszy św. w seminaryjnej kaplicy św. Józefa. Eucharystię odprawił ks. Piotr Zaborski, dyrektor Radia Fiat, absolwent Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Nawiązując do czytania z Księgi Rodzaju opisującego wiarę Abrahama w spełnienie Bożej obietnicy, oraz do uczniów, którzy poszli za Jezusem na górę Tabor, ks. Piotr Zaborski przedstawił w homilii św. Józefa jako wzór zaufania Bogu i pokory wobec Jego planów, które mogą zdecydowanie różnić się od ludzkich pomysłów na życie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/NSD_ODPUST_HOMILIA_ZABORSKI_17_03_2019.mp3]

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości spotkali się przy stole na obiedzie, a zwieńczeniem dnia był turniej tenisa stołowego.

Maciej Orman, Dawid Borciuch

foto: ks. Szymon Stępniak (turniej tenisa stołowego),

Dawid Borciuch (przedstawienie i Msza św.),

Maciej Orman (Msza św.)