Odpust parafialny w kościele św. Kazimierza Królewicza

4 marca przypada liturgiczne wspomnienie św. Kazimierza Królewicza, zatem jeden z częstochowskich kościołów, usytuowany przy ul. Brzeźnickiej, którego patronem jest właśnie ów święty, obchodził odpust parafialny. Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. dr Włodzimierz Kowalik. Podkreślił, że wielu było w Polsce królów o imieniu Kazimierz, jednak Kazimierz Królewicz był wyjątkowy.

Proboszcz parafii św. Kazimierza Królewicza, ks. dr Łukasz Połacik zaznacza, że sobotnia uroczystość miała ogromne znaczenie dla parafian.

Ks. dr Połacik przybliża postać św. Kazimierza Królewicza, zaznaczając, jak wielkie znaczenie miała dlań Matka Boża.

W kościele, na ołtarzu głównym, dostrzec można piękny obraz z wizerunkiem świętego. Charakteryzuje go pewna dość zastanawiająca cecha…

Po Mszy św. w kościele rozdawano ,,kaziuki”. Czym są? Mówi ks. dr Połacik:

 

Przypominamy, że jubileusz parafii św. Kazimierza Królewicza obchodzony był 11 grudnia 2022 r. i połączony był z 60-leciem istnienia wspólnoty duszpasterskiej na Kulach.

Kazanie ks. dr. Kowalika:

LN

Galeria: Radio Fiat

Odpust w kościele św. Kazimierza Królewicza