Ojciec Święty zaapelował o uwolnienie osób uprowadzonych

Po modlitwie „Regina Coeli” Franciszek pozdrowił zgromadzonych pielgrzymów, zapewnił o swej modlitwie chorych na autyzm a także zaapelował o uwolnienie osób uprowadzonych. – Ponawiam apel, aby osoby uprowadzone lub niesprawiedliwie pozbawione wolności mogły powrócić do swoich domów – stwierdził Ojciec Święty.

Drodzy bracia i siostry,

W atmosferze wielkanocnej, charakteryzującej dzień dzisiejszy, serdecznie pozdrawiam was wszystkich, rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia i pielgrzymów indywidualnych, przybyłych z Włoch i z różnych stron świata.Życzę każdemu z was, abyście spędzili te dni Oktawy Wielkanocnej w spokoju, w którym stale trwa radość Zmartwychwstania Chrystusa. Korzystajcie z każdej okazji, aby być świadkami pokoju zmartwychwstałego Pana, szczególnie w odniesieniu do osób najbardziej wrażliwych i pokrzywdzonych. W związku z tym pragnę zapewnić o szczególnej modlitwie z okazji obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Módlmy się o dar pokoju dla całego świata, szczególnie dla ludów najbardziej cierpiących z powodu trwających konfliktów. Ponawiam szczególnie apel, aby osoby uprowadzone lub niesprawiedliwie pozbawione wolności zostały uwolnione i mogły powrócić do swoich domów.

źródło: ekai.pl