Orędzie Papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Młodzieży

papiezDziś podano do publicznej wiadomości treść orędzia na XXX Światowe Dni Młodzieży. W naszej archidiecezji trwają aktywne przygotowania do tego wydarzenia. Pierwszym ważnym ich punktem będzie peregrynacja znaków Swiatowych Dni Młodzieży Krzyża i ikony Salus Populi Romani. W roku 2015 obchodom przyświecać będą słowa: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Papież Franciszek w orędziu zachęca do refleksji: Najcenniejszym dobrem, jakie możemy mieć w życiu, jest nasza relacja z Bogiem. Czy jesteście o tym przekonani? Czy zdajecie sobie sprawę z nieocenionej wartości, jaką macie w oczach Boga? Czy wiecie, że jesteście kochani i akceptowani przez Niego bezwarunkowo, takimi jakimi jesteście? Kiedy zanika takie postrzeganie, istota ludzka staje się niezrozumiałą zagadką, ponieważ właśnie świadomość, że jesteśmy bezwarunkowo kochani przez Boga nadaje sens naszemu życiu. 

Pełny tekst orędzia dostępny na stronie www.kdm.org.pl