Oświadczenie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

Bazylika Archikatedralna Świętej Rodziny, fot. Radio Fiat

Oświadczenie rzecznika pasowego Archidiecezji Częstochowskiej w sprawie aktu wandalizmu i ataku na Dom Arcybiskupi.

Częstochowa, 28 października 2020 r.

OŚWIADCZENIE KURII METROPOLITALNEJ W CZĘSTOCHOWIE

W dniu wczorajszym, 27 października 2020 r., w godzinach nocnych (około godz. 23.10), dokonano aktu wandalizmu, wybijając kamieniem okno w Domu Arcybiskupim. Dzięki Bogu, nie doszło do zranienia żadnej z osób. Niemniej akt ten godzi w nienaruszalną godność osób służących Bogu i ludziom w naszym mieście i Kościele. Wypowiadamy głęboki sprzeciw wobec takich aktów przemocy i zastraszania oraz wzywamy do społecznej czujności o bezpieczeństwo naszych miejsc kultu religijnego i osób duchowych. Modlimy się za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej, aby ochroniła nas i nasze miasto od nienawiści społecznej. Dziękujemy Policjantom z Komendy Miejskiej w Częstochowie za ich trudną służbę w tym czasie, na niełatwych odcinkach odpowiedzialności. Dziękujemy także wielu osobom świeckim, które w tych dniach włączają się w strzeżenie bezpieczeństwa świątyń oraz wiernych z nich korzystających.

ks. Mariusz Bakalarz
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej