Papież Franciszek w książce „Św. Jan Paweł Wielki”: Jan Paweł II był człowiekiem Boga

 

Myślę, że Jan Paweł II był człowiekiem Boga, człowiekiem modlitwy – mówi papież Franciszek w książkowym wywiadzie, jaki ukazał się z okazji 100-lecia urodzin papieża Polaka pt. „Św. Jan Paweł Wielki” („San Giovanni Paolo Magno”).

„Myślę, że Jan Paweł II był człowiekiem Boga, człowiekiem modlitwy. Wystarczyło popatrzeć na niego, gdy się modlił, by zauważyć, jak potrafił całkowicie zanurzyć się w Bożym misterium. Ten, kto się modli, potrafi odczytywać wydarzenia zawsze w sposób transcendentny, najzwyczajniej nie zadowala się analizami, których może dokonać dzięki własnemu rozumowaniu” – mówi papież Franciszek w książkowym wywiadzie.

Ojciec Święty nawiązuje również do kwestii aktualności nauczania św. Jana Pawła II. „Docenić nauczanie Jana Pawła II oznacza bronić go przed jakąkolwiek formą ideologizacji i umieć odnaleźć w nim profetyczne intuicje, które nie tylko są wciąż aktualne, ale w tym momencie powinny być jeszcze bardziej zgłębione, potraktowane poważnie i odczytane w aktualnym kontekście” – mówi papież.

Papież odnosi się również do kwestii udzielania święceń kapłańskich kobietom. „Często, kiedy zadawane mi jest pytanie o kapłaństwo kobiet, mówię, że nie tylko zgadzam się z Janem Pawłem II, ale też, że ta kwestia nie podlega już dyskusji, ponieważ stanowisko Jana Pawła II było definitywne” – mówi.

W wywiadzie pojawia się też refleksja papieża Franciszka na temat współczesnych wymagań ewangelizacji czy zagrożeń, jakie niesie ze sobą ideologia gender. Książka zawiera również obszerne wypowiedzi i dokumenty św. Jana Pawła II.

Wywiad z papieżem Franciszkiem przeprowadził włoski kapłan i publicysta ks. Luigi Maria Epicoco. Książka ukazała się nakładem włoskiej Edycji Świętego Pawła, a jej premiera miała miejsce 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

źródło: KEP