Papież: mamy zadanie bycia budowniczymi pokoju

Papież: mamy zadanie bycia budowniczymi pokoju

Fot. Vatican News

„Oby pokój zapanował w ludzkich sercach i w rodzinach, w miejscach pracy i rozrywki, we wspólnotach i narodach” – zaapelował Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.

Franciszek stwierdził, że towarzyszy nam dzisiaj dodające otuchy i pocieszające spojrzenie Maryi, które stanowi zachętę, aby czas dany przez Pana wykorzystać na rzecz rozwoju ludzkiego i duchowego. Wyraził pragnienie, aby nadchodzący czas wypełnić przełamywaniem nienawiści i podziałów, stawaniem się bardziej braćmi troszczącymi się o siebie wzajemnie oraz o stworzony świat.

Ojciec Święty przypomniał, że dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju. Jego hasłem są słowa: „Kultura troskliwości jako droga pokoju”. Miniony rok przeżywany w cieniu pandemii pokazał, jak ważne jest zainteresowanie się problemami innych oraz zrozumienie ich obaw. Taka postawa wytycza drogę do pokoju, ponieważ sprzyja budowaniu świata opartego na braterskich relacjach.

Pokój można zbudować, jeśli zaczniemy żyć w pokoju ze sobą – w pokoju wewnętrznym: w sercu, z samymi sobą i z tymi, którzy są wokół nas, usuwając przeszkody pozwalające zatroszczyć się o tych, którzy są w potrzebie i w ubóstwie. Chodzi o rozwijanie mentalności i kultury troszczenia się, aby przezwyciężyć obojętność, przezwyciężyć odrzucenie i rywalizację, które niestety dominują – zauważył Papież. – Trzeba odrzucić te postawy. Pokój to nie tylko brak wojny, pokój nie jest nigdy aseptyczny: nie istnieje pokój w próżni. Pokój czyni się w życiu: to nie jest jedynie brak wojny, ale życie pełne sensu, zaplanowane i przeżywane w osobistym spełnieniu oraz braterskim dzieleniu się z innymi. Wówczas ten pokój, który jest tak upragniony i zawsze zagrożony przemocą, egoizmem i niegodziwością, staje się możliwy i osiągalny, jeśli podejmujemy to jako zadanie powierzone przez Boga.

Ojciec Święty stwierdził, że pokój jest przede wszystkim darem Bożym. Trzeba o niego błagać nieustanną modlitwą, podtrzymywaną cierpliwym i pełnym szacunku dialogiem budowanym poprzez współpracę otwartą na prawdę i sprawiedliwość oraz zawsze dbającą o słuszne aspiracje jednostek i narodów. Franciszek życzył, aby rozpoczynający się rok był czasem braterskiej solidarności i pokoju dla wszystkich; aby był pełen ufnego oczekiwania i nadziei.

W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański, Papież podziękował wszystkim, którzy podjęli refleksję oraz modlitwę z okazji Światowego Dnia Pokoju, a także za inicjatywy na rzecz pokoju i zgody między narodami. Wspomniał o zapomnianych konfliktach.

Papież modlił się za Jemen i Nigerię

W tym kontekście, wyrażam ból i zaniepokojenie z powodu dalszej eskalacji przemocy w Jemenie powodującej liczne niewinne ofiary, i modlę się, aby podjęto starania na rzecz znalezienia rozwiązań, które pozwoliłoby na powrót pokoju umęczonym mieszkańcom tego kraju. Bracia i siostry, pomyślmy o dzieciach w Jemenie… Bez szkoły, bez lekarstw, w głodzie. Módlmy się wspólnie za Jemen. Jednoczę się w modlitwie z Archidiecezją Owerri w Nigerii, za biskupa Mosesa Chikwe, oraz za jego kierowcę, którzy zostali porwani w ubiegłych dniach. Prośmy Pana, aby oni oraz wszyscy ci, którzy stali się ofiarami podobnych aktów w Nigerii, powrócili bez szwanku i odzyskali wolność, i żeby ten drogi kraj odnalazł bezpieczeństwo, zgodę i pokój.

Źródło: Vatican News