„Pawełki” ze Scholą liturgiczną „Domine Jesu”

„Pawełki” ze Scholą liturgiczną „Domine Jesu”

Za nami uroczystości odpustowe ku czci św. Pawła Pustelnika, patriarchy Zakonu Paulinów. To szczególny czas dla wszystkich Ojców, którzy od wieków otaczają troską i modlitwą Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Zwieńczeniem „Pawełków” była suma odpustowa, którą w niedzielę 17 stycznia o godzinie 11.00, w Bazylice Jasnogórskiej sprawował metropolita częstochowski abp Wacław Depo, Generał Zakonu o. Arnold Chrapkowski oraz Przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski. W eucharystii udział wzięli także Ojcowie Paulini, mieszkańcy i pielgrzymi, którzy rokrocznie przybywają na te uroczystości.
W modlitwę podczas Mszy św. odpustowej gościnnie włączyła się Schola liturgiczna „Domine Jesu” z Częstochowy pod przewodnictwem ks. Mateusza Ociepki – jej pomysłodawcy i założyciela. Członkowie zespołu to młodzież oraz osoby dorosłe z Częstochowy, a także z jej okolic. Sama nazwa „Domine Jesu”, czyli „Panie Jezu” oznacza gotowość i skierowanie się ku Chrystusowi, zaś przymiotnik „liturgiczna” określa charakter utworów, które wykonuje.
– Już św. Augustyn zwrócił uwagę na rolę muzyki i śpiewu, wypowiadając znane słowa: kto dobrze śpiewa, ten modli się dwa razy. Traktujemy tę formę ewangelizacji jako dar Bożego powołania do służby w Kościele, zgodnie z wezwaniem Św. Augustyna: „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem” – przekonywał Marcin Gawęda, organista jasnogórski i jednocześnie członek scholii.
Muzyka jest nieodłącznie związana z obrzędami chrześcijańskimi, a jej początków można doszukać się już w biblijnych hymnach oraz pieśniach. Na istotną rolę muzyki w sprawowaniu eucharystii zwraca uwagę także konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II – „Muzyka, a zwłaszcza śpiew kościelny, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii”.
Schola pełni swoją posługę w różnych miejscach w archidiecezji częstochowskiej, a także poza nią. W ostatnich miesiącach, dzięki zaproszeniu i uprzejmości Kustosza Sanktuarium na Jasnej Górze o. Waldemara Pastusiaka, włącza się w liturgię Mszy św., które ze względu na trwającą pandemię transmitowane są co niedziele o godz. 11.00 przez pierwszy program Telewizji Polskiej z kaplicy Matki Bożej.
– To szczególny rok dla scholii, obchodzimy bowiem piękny jubileusz 10-lecia istnienia. Tym bardziej cieszymy się, że możemy u stóp Jasnogórskiej Pani poprzez śpiew dawać świadectwo naszej wiary. Propagujemy bowiem muzykę liturgiczną, ukazujemy jej piękno, a także modlitewny charakter utworów, których słowa zaczerpnięte są wprost z Pisma Świętego – mówił ks. Mateusz Ociepka.
Schola Domine Jesu to wielka rodzina, w której każda osoba jest bardzo ważna i wyjątkowa. To szczególna wspólnota, której członków połączył talent i miłość do muzyki, ale przede umiłowanie Bożego Słowa. Jak podkreślają jej członkowie, w scholii panują przyjacielskie relacje, na co wpływ mają chociażby różnego rodzaju rekolekcje, spotkania formacyjne, warsztaty muzyczne, a także dbałość o stan łaski uświęcającej chórzystów. Także wspólne spędzanie wolnego czasu, wspólne wyjazdy wakacyjne, wpływają na zacieśnianie więzów pomiędzy członkami.
– Czas jubileuszu to także doskonały czas, by wyrazić wdzięczność wszystkim, dzięki którym ta piękna misja ewangelizacyjna może trwać i się rozwijać. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu – za dar życia i talenty, którymi nas obdarzył. Z serca dziękujemy ks. Jackowi Marcińcowi, proboszczowi parafii św. Zygmunta w Częstochowie za udostępnianie sali do prób i ćwiczeń. Za ojcowskie towarzyszenie, opiekę pasterską oraz okazywaną nam życzliwość dziękujemy abp. Wacławowi Depo. Szczere podziękowania kierujemy także do o. Waldemara Pastusiaka Kustosza Sanktuarium na Jasnej Górze za gościnność i możliwość posługi przed Cudownym Obrazem. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za modlitwę oraz wsparcie naszych działań. Zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie w intencji wszystkich naszych przyjaciół – mówił ks. Mateusz Ociepka.
Scholi liturgicznej „Domine Jesu” życzymy dalszych lat pięknego rozwoju duchowego i artystycznego. Niech posługa poprzez śpiew będzie dla wszystkich drogą i szansą do odnalezienia głębi własnej wiary oraz zaczerpnięcia ze zdroju Bożego miłosierdzia.
„Święty Pawle Pustelniku, Boży nasz Orędowniku do Ciebie wołamy, wstawiaj się za nami!”