Pielgrzymka BETEL, czyli wielkie święto radości

27. Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych/ fot. Radio Fiat

Osoby słabe, chore oraz zmagające się z różnymi dysfunkcjami pielgrzymowały 27 sierpnia z Olsztyna na Jasną Górę. Szli przez wiele kilometrów, oddając swój trud Matce Najświętszej. Pielgrzymka pod patronatem Katolickiego Ruchu Dobroczynnego BETEL zakończona została Mszą św. sprawowaną w Bazylice pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego.

Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej przywitał 27. Pieszą Pielgrzymkę Świata Osób Słabych na Placu Daszyńskiego wraz z drugą grupą pątników, by następnie wspólnie maszerować w stronę Jasnej Góry:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/1_z_Przybylski_27_08_2022.mp3]

Posłuchaj homilii bp. Andrzeja Przybylskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/bp-Przybylski_homilia_JG_27_08_22.mp3]

Z Olsztyna na Jasną Górę pielgrzymowali m.in. podopieczni Domów Pomocy Społecznej, Fundacji Świętego Barnaby oraz organizatora pielgrzymki – Katolickiego Ruchu Dobroczynnego BETEL, który założony został w 1990 roku przez Andrzeja Kalinowskiego. Organizacja opiera się na nauce Kościoła katolickiego oraz zasadach wolontariatu, a jej główne działania to opieka nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo, intelektualnie, a także osobami chorymi, starszymi, czy też dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich i najuboższych. Misją BETEL jest również pomoc w krajach ubogich:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/2_z_Kalinowski_27_08_2022.mp3]

W Pieszej Pielgrzymce Świata Osób Słabych uczestniczył również ks. Jacek Marciniec, duszpasterz osób chorych i niepełnosprawnych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/3_z_Marciniec_27_08_2022.mp3]

Z grupą pielgrzymów w stronę Jasnej Góry udała się także s. Milena ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/4_z_Milena_27_08_2022.mp3]

Każdego roku w Pieszej Pielgrzymce Świata Osób Słabych uczestniczą starsi, młodsi, niepełnosprawni ruchowo, intelektualnie oraz ci, którzy borykają się z przeciwnościami losu. Wszyscy zgodnie jednak twierdzą, że droga do Matki Najświętszej – związana z pokonywaniem własnych słabości – to najwspanialszy dar jaki można Jej ofiarować:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/5_z_pielgrzymi_27_08_2022.mp3]

Po dystansie kilkudziesięciu kilometrów pielgrzymi modlili się podczas Mszy św. sprawowanej przez bp. Andrzeja Przybylskiego w Bazylice Jasnogórskiej.

27. Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych