Pielgrzymka bezdomnych: „Biedak zawołał i Pan go wysłuchał”

Po raz 13. na Jasnej Górze odbyła się Pielgrzymka Bezdomnych zorganizowana przez Caritas Polska.

Pielgrzymka rozpoczęła się o godzinie 9.45 od zawiązania wspólnoty oraz konferencji ks. Mateusza Czubaka, kapelana Zakładu Karnego w Siedlcach – tematem konferencji były słowa z Listu św. Pawła Apostoła do Hebrajczyków: „Pamiętajcie również o więźniach, jakbyście współwięźniami byli (Hbr 13,3)”. Następnie świadectwo wygłosił Krystian, były więzień obecnie zatrudniony w Caritas Polska, a także uczestnik programu wychodzenia z bezdomności i uzależnień „Damy radę!”. Na zakończenie części w hali św. Józefa odbył się występ Maro Ena, rapera z Krakowa, a także świadectwo muzyka.

O 12.00 w Kaplicy Matki Bożej rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/Pielgrzymka_bezdomnych_HOMILIA_bp_Andrzej_Przybylski.mp3]

Jak podkreśla bp Przybylski, ważne jest wsłuchiwanie się w potrzeby ubogich:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/1_Pielgrzymka_bezdomnych_bp_Andrzej_Przybylski-1.mp3]

Organizatorem pielgrzymki jest ks. Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/2_Pielgrzymka_bezdomnych_ks_Marek_Bator.mp3]

Jednym z uczestników pielgrzymki osób bezdomnych jest Edmund z Krakowa. Jak mówi, do bezdomności doprowadziła go trudna sytuacja finansowa syna:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/3_Pielgrzymka_bezdomnych_Edmund.mp3]

Według danych z ubiegłego roku zebranych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce jest ponad 33 tysiące osób bezdomnych.

PK