Pielgrzymka Osób Bezdomnych

błonia jasna góra - kr

IX Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę odbędzie się w sobotę, 8 listopada 2014. W tym roku pielgrzymka przebiegać będzie pod hasłem zaczerpniętym z Księgi Psalmów: „Bogu ufam, nie będę się lękał” (Ps 56,12).

Według założeń od godz. 9 do 9.30 nastąpi przyjazd i rejestracja grup. Od 9.30 do 10.15 oczekiwać należy spotkania w Kaplicy Św. Józefa (Hale), czyli powitania i konferencji. Od 10.30 do 11.30 będzie miała miejsce droga krzyżowa; w zależności od pogody na Wałach Jasnogórskich lub na miejscu. O godz. 12 odbędzie się Msza św. koncelebrowana w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem ks. dyrektora Caritas Polska. Homilię wygłosi abp Wacław Depo. O 13.15 spożyty zostanie gorący posiłek wraz z wydawaniem prowiantu na drogę powrotną w Domu Pielgrzyma.

Oba posiłki zapewni Caritas Polska, przez co konieczne jest zgłoszenie konkretnej liczby uczestników. Caritas zachęcamy nadto do zakończenia pielgrzymki odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia w autokarach w drodze powrotnej.

Zgłaszanie grup oraz ilości uczestników pielgrzymki musi nastąpić maksymalnie do dnia 31 października bieżącego roku, czyli najbliższego piątku, drogą mailową na adres: pielgrzymka@caritas.pl. Więcej szczegółów na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.