Pielgrzymka osób zaangażowanych w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

źródło fot.: BPJG

Pod hasłem „W tym znaku zwyciężysz z Maryją” odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja to dziewięciomiesięczna modlitwa w intencji życia zagrożonego w łonie matki. Dla Polaków jest ona także formą osobistego wypełnienia Jasnogórskich Ślubów Narodu. Odbywają się także trzydniowe rekolekcje dla animatorów Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, które zakończą się jutro.
Pielgrzymka była czasem dziękczynienia, „za wszystkich, którzy bezinteresownie modlą się, aby Bóg ratował życie”, modlitwy wstawienniczej o uratowanie poczętego życia oraz czasem zawierzenia dzieła. To także okazja do ekspiacji za grzechy aborcji.
Jak przekonują osoby zaangażowane w dzieło, także te, które dokonały aborcji, duchowa adopcja leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane tym grzechem, a także pomaga kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa.
– Dokonałam czterech aborcji, nawet nie wiedząc, że to jest dziecko. Myślałam, że to taki nawet nie zlepek, ale takie jajko. Tak mówiłam: jajeczko. Mój mąż jest alkoholikiem, więc tłumaczyłam sobie, że nie dam rady, więc usuwałam jajeczko. To jednak jest cierpienie wewnętrzne, psychiczne, poaborcyjne. Dzięki duchowej adopcji Pan Bóg mnie uzdrowił – opowiadał jedna z uczestniczek, która na pielgrzymkę przyjechała z Hamburga.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na indywidualnym modlitewnym zobowiązaniu podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy. Osoba podejmująca modlitwę odmawia jedną dowolnie wybraną tajemnicę Różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców. Można dołączyć dodatkowe postanowienia: czytanie Pisma Świętego, adorację Najświętszego Sakramentu, Komunię św., praktyki ascetyczne, a także konkretną pomoc osobom potrzebującym. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia.
Inicjatorami powstania w Polsce duchowej adopcji byli świeccy skupieni we wspólnocie „Straż Pokoleń” przy paulińskim kościele Świętego Ducha w Warszawie, skąd, co roku wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W tym kościele, 2 lutego 1987 r. zostały złożone pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji.
W Roku Rodziny (1994) Jan Paweł II udzielił Dziełu Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego swojego błogosławieństwa, co stało się inspiracją do powołania Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji z siedzibą na Jasnej Górze.

źródło: @JasnaGóraNews